Veikla

Projektai, kuriuose eMundus asocijuotas partneris

Įtraukusis kūrybingumas ugdant meninius gebėjimus (InCrea+)

Įtraukusis kūrybingumas ugdant meninius gebėjimus (InCrea+)

InCrea+ : INclusive CREAtivity through Educational Artmaking Projekto InCrea+ tikslas suformuoti inovatyvų įtraukiojo švietimo taikymo bei gerovės puoselėjimo metodą, paremtą edukaciniu menų ugdymo turiniu bei praktiniu šio turinio įgyvendinimu. Drawing..

PLAČIAU

Sąmoningos tėvystės akademija - ieškome globėjo!

Sąmoningos tėvystės akademija - ieškome globėjo!

Dėl įvairių priežasčių kai kurie vaikai negali gyventi kartu su savo biologiniais tėvais, jie yra prižiūrimi ir auginami senelių, giminaičių ar suaugusių brolių arba seserų. Jei nėra artimųjų, galinčių globoti vaiką, tai globėjais gali tapti asmenys, kurie nėr..

PLAČIAU

TIRAMISU - pirmoji pagalba padeda išgyventi

TIRAMISU - pirmoji pagalba padeda išgyventi

VšĮ "eMundus" kaip asocijuotas partneris įsijungė į tarptautinį projektą TIRAMISU - Pirmoji pagalba padeda išgyventi (angl. First Aid Improves Survival) kuriame 7 institucijos iš 4 keturių Europos šalių – Italijos, Lenkijos, Lietuvos ir Rumunijos bendradarbiau..

PLAČIAU

CLIL for STEAM - integruotas dalyko ir kalbos mokymas, taikomas gamtamoksliniuose dalykuose

CLIL for STEAM - integruotas dalyko ir kalbos mokymas, taikomas gamtamoksliniuose dalykuose

CLIL – integruotas dalyko ir kalbos mokymas – tai atsakas į daugelio mokyklų poreikį stiprinti užsienio kalbos ir matematikos bei gamtamokslinių dalykų mokymą. 2019 11 01 pradėtas vykdyti dviejų metų tarptautinis Erasmus+ Strateginių partnerysčių, kuriančių..

PLAČIAU

Parsifalis - legendų tyrinėtojas

Parsifalis - legendų tyrinėtojas

Projektas „Parsifalis, legendų tyrinėtojas“ (angl. Parsifal, the Legends Researcher) skirtas skaitymo ir rašymo pasiekimų gerinimui. Skaitymo ir rašymo gebėjimai ugdomi pasitelkiant novatoriškas technologijas, taigi ugdomas ir skaitmeninis mokinių raštingumas...

PLAČIAU