Apie mus

Apie mus

VšĮ "eMundus" misija - aktyviai skatinti žinių visuomenės vystymąsi, kuriant ir plėtojant paslaugas, susijusias su edukacine veikla, informacinių technologijų, naujovių diegimu ir praktiniu pritaikymu švietime bei visuomeninėje veikloje, ekologijos, sveikos gyvensenos ir harmoningo ugdymo plėtojimą siekiant užtikrinti kokybišką bendradarbiavimą ir vieningumą tarp skirtingų kartų ir įvairių visuomenės grupių.

Veiklos:

 • Šviesti įvairaus amžiaus ir profesijų visuomenės grupes naujovių, plačiąja prasme, diegimo klausimais;
 • Skatinti lėto ir sveikatai palankaus gyvenimo būdo vystymą;
 • Bendradarbiaujant su švietimo institucijomis Lietuvoje ir Europoje gerinti švietimo kokybę;
 • Inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose švietimo, kultūros ir profesinio rengimo srityse;
 • Konsultuoti ir bendradarbiauti ruošiant nacionalinių ir tarptautinių projektų paraiškas;
 • Vykdyti ir bendradarbiauti vykdant projektų ir technologijų bei produktų, susijusių su informacinėmis technologijomis ir jų pritaikymu švietime, sklaidą;
 • Kurti, plėtoti ir palaikyti informacinėmis ir švietimo technologijomis grįstus šiuolaikiškus ir inovatyvius mokymosi būdus ir priemones, siekiant užtikrinti mokymo bei mokymosi procesų efektyvumą ir kokybę;
 • Kurti ir diegti informacines sistemas, susijusias su švietimu;
 • Plėtoti tęstinio mokymosi galimybes, naudojant modernias švietimo technologijas;
 • Organizuoti ir vykdyti nacionalinius ir tarptautinius kvalifikacijos kėlimo kursus bei mokymus;
 • Organizuoti ir moderuoti seminarus, konferencijas ir kitus renginius;
 • Skatinti visuomenės užimtumą organizuojant ir vykdant asmeninio tobulėjimo kursus;
 • Kurti ir administruoti internetines svetaines;
 • Internetinė reklama;
 • Diegti kompiuterines programas ir konsultuoti.

eMundus siekdama tvaraus vystymosi savanoriškai įtraukia įmonės socialinę atsakomybę į savo organizacinę kultūrą kurdama tvarumo politiką, kurioje pateikiamas įsipareigojimas ir strategija, kaip vidiniu ir išoriniu lygiu sutelkti visą savo veiklą į ekonominės gerovės, socialinės atsakomybės ir aplinkos gerinimo, įgyvendinimą. Mes, kaip įstaiga, organizuojanti ir teikianti kursus, vykdanti projektus aktualius įvairioms visuomenės grupėms, visada stengiamės pasirinkti geresnio, sveikesnio ir ekologiškesnio gyvenimo kelią ir juo nukreipti ir veiklos tikslus bei rezultatus. Mūsų idėjos ir veiksmai, yra orientuoti ne tik į gyvenimo kokybę, bet ir į tai, kaip tą kokybę pasiekti, kad būtume draugiški vartotojui, gerbtume aplinką ir kitus žmones.