Darnus mąstymas: Socialinio kapitalo stiprinimas aukštajame moksle siekiant darnaus vystymosi

Darnus mąstymas: Socialinio kapitalo stiprinimas aukštajame moksle siekiant darnaus vystymosi

Darnus mąstymas: Socialinio kapitalo stiprinimas aukštajame moksle siekiant darnaus vystymosi (orig. COSY Thinking: Enhancing higher education on COmplex SYstems THINKING for sustainable development

Šis projektas prisideda prie darnaus vystymosi kompetencijų ugdymo, sutelkiant dėmesį į studentų mokymą analizuoti ir dirbti su kompleksinėmis (sudėtingomis) sistemomis. Pagrindinė tikslinė grupė yra dėstytojai, o taip pat ir studentai, siekiantys įsidarbinti vyriausybinėse organizacijose, viešajame sektoriuje, o taip pat ir versle.

Darnaus vystymosi kompetencijos:

(i) Metodologinės kompetencijos:

1) „instrumentinės“ - darniam vystymuisi skirtai palankiai veiklai įgyvendinti (specialieji gebėjimai);

2) transformuojamosios, skirtos inicijuoti kokybinius pokyčius (gebėjimai vykdyti tyrimus);

(ii) Socialinės kompetencijos (socialiniai gebėjimai);

(iii) Asmeninės kompetencijos (asmeniniai gebėjimai).

Learning from each other: The UNECE Strategy for  Education for Sustainable Development, United Nations, New York and Geneva, 2009

Projekto "COSY Thinking"  tikslas suteikti bakalauro studentams galimybes sužinoti apie kompleksines sistemas ir padėti švietimo institucijoms ugdyti darnaus vystymosi kompetencijas. Tai savo ruožtu suteiks naudos organizacijoms samdančioms studentus ir galimai padidins indėlį į 2030 darbotvarkę bei įgyvendinant tvaraus vystymosi tikslus.

Programa: Erasmus+ Strateginės partnerystės Aukštojo ugdymo sektoriuje

Projekto laikotarpis01/09/2020 -  31/08/2023

Projekto numeris: 2020-1-SE01-KA203-077872

Projekto uždaviniai:

  • Suteikti pirmos pakopos studijų studentams kompleksinio mąstymo įgūdžių, kurie yra darnaus vystymosi ir tvarios plėtros pagrindas.
  • Suteikti dėstytojams ir vadovaujančias pareigas einantiems darbuotojams žinių, įgūdžių bei priemones, kurias galėtų pritaikyti savo švietėjiškoje ir darbo veikloje, ypatingą dėmesį skiriant tvariam vystymuisi..

Pagrindiniai projekto rezultatai:

• Aprašas, padėsiantis mokyti analizuoti ir dirbti su sudėtingomis sistemomis

• Priemonių rinkinys, padėsiantis mokyti  darnaus vystymosi pasitelkiant tarpdisciplininį požiūrį

• Bendra tvaraus vystymosi programa

Partnerystė

Projekte dalyvauja 6 partnerinės institucijos iš 5 skirtingų Europos šalių:

  • Södertön Hogskola (Švedija)
  • Ionian University (Graikija)
  • Limerick Institute of Technology (Airija)
  • Pixel Associazione (Italija)
  • University of Perugia (Italija)
  • Kaunas University of Technology (Lietuva)

VšĮ „eMundus“ - asocijuotas projekto partneris

Projeto tinklapis: cosy.pixel-online.org

https://www.facebook.com/COSY-European-Project-101184521895380