"STEAM-Active" projekte bus kuriamos STEAM aktyvios mokymo metodikos ir e.mokymosi kursas inžinerijos srities dėstytojams

"STEAM-Active" projekte bus kuriamos STEAM aktyvios mokymo metodikos ir e.mokymosi kursas inžinerijos srities dėstytojams

Kontekstas

Technologinė evoliucija kuria inovacijų kūrimo ir diegimo poreikį įmonėse. Švietimo institucijų, o ypač aukštojo mokslo institucijų, uždavinys – sukurti prasmingą mokymąsi ir ugdyti kompetencijas, kurios paruoštų besimokančiuosius patenkinti rinkos poreikius.

Kitas iššūkis, sprendžiamas inžinerinėje srityje, – kova su lyčių nelygybe tiek aukštosiose mokyklose, tiek įmonėse.

Projekto laikotarpis: 2022 02 01 – 2024 07 31

Projekto Nr.: 2021-1-ES01-KA220-HED-000032107

„Erasmus+“ programa: KA220– Bendradarbiavimo partnerystės aukštojo mokslo sektoriuje

Tikslinės grupės: Universitetų inžinerijos srities dėstytojai; Inžinerijos srities studentai.

Suinteresuotosios šalys: mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, mokymo agentūros, nevyriausybinės organizacijos, kitos neformalaus ugdymo institucijos.

“STEAM-Active” projekto tikslai:

 • Gerinti aukštojo mokslo inžinerinės srities kursų kokybę ir pasiūlą, taikyti naujus mokymo/si metodus.
 • Siekti geresnių inžinerijos sričių studentų studijų rezultatų ir mažinti lyčių nelygybę.
 • Suteikti universitetų dėstytojams STEAM metodika grindžiamus metodus ir mokymo priemones.
 • Suteikti universitetams nuoseklius, pakartotinai naudojamus ir adaptuojamus mokymo/si scenarijus, pagrįstus STEAM metodais.

Rezultatai:

 1. Protokolas dėstytojams, iliustruojantis “STEAM-Active” projekto projektavimo metodikos pagrindą su aktyviomis mokymo metodikomis.
 2. E. mokymu grindžiamas mokymo kursas inžinerijos sričių dėstytojams, kuris apimtų teorinį STEAM metodų ir aktyvių metodikų diegimo aprašymą.
 3. STEAM grindžiamų mokymo ir mokymosi scenarijų rinkinys, leidžiantis mokytojams padėti studentams taikyti projektinio mokymosi metodiką sprendžiant socialines-mokslines-technologines situacijas.

Projekto partneriai:

 • University of the Basque Country (UPV/EHU) (Ispanija)
 • DHBW – Baden-Wuerttemberg Cooperative StateUniversity (Vokietija)
 • University of Peloponnese (Graikija)
 •  Pixel (Italija)
 • University of Perugia (Italija)
 • Kauno technologijos universitetas (Lietuva)
 • Fundacion para la Formacion Tecnica en Maquina-Herra-mienta (Ispanija)

VšĮ "eMundus" projekte dalyvauja kaip asocijuotas partneris atsakingas už projekto ir rezultatų viešinimą tikslinėms grupėms.

Projekto tinklalapis: https://steam-active.pixel-online.org