Virtualiosios, papildytosios realybės ir lytėjimo technologijų integravimas į inžinerinį mokymą

Virtualiosios, papildytosios realybės ir lytėjimo technologijų integravimas į inžinerinį mokymą

Projekto pavadinimo trumpinys: AugmentedWearEdu

Kontekstas

Dėl COVID-19 pandemijos dauguma šalių uždarė mokymo įstaigas, o daugiau nei 80 % pasaulio mokinių nelankė mokyklos. Todėl švietimo įstaigos imasi veiksmų, kad suteiktų mokiniams nuotolinio mokymosi galimybes. UNESCO parengė švietimo taikomųjų programų ir išteklių sąrašą, kuris padeda palengvinti mokinių mokymąsi ir užtikrinti socialinę globą bei bendravimą. Tačiau šie sprendimai daugiausia orientuoti į teorinį turinį, trūksta praktinių laboratorinių darbų ir patirties. Praktinė patirtis yra labai svarbi visuose ugdymo lygmenyse ir ypač gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse. Kūrimas turinio, prieinamo internetu, ir galimybė suteikti įtraukiančią laboratorinių darbų patirtį gali ne tik padėti spręsti su COVID-19 susijusias problemas, bet ir atverti duris naujoms ilgalaikėms e. mokymo priemonėms.

Projekto laikotarpis: 2020 09 01 - 2023 05 31

Projekto Nr.: 2020-1-NO01-KA203-076540

„Erasmus+“ programa: Strateginės partnerystės aukštojo mokslo srityje

Tikslinė grupė: dėstytojai, mokytojai

Tikslas: pristatyti naują e. mokymosi būdą, apimantį lytėjimo patirtį, kad būtų galima skaitmeniniu būdu naudotis laboratorijomis aukštosiose mokyklose. Tai bus pasiekta derinant virtualiosios realybės (VR) ir papildytosios realybės (AR) priemones su naujos kartos dėvimais haptiniais prietaisais. Tai leis įtraukti studentus į lytėjimo-audio-vizualinę praktinę laboratorijų aplinką. Šiame projekte įvertinsime, kurios iš turimų technologijų yra tinkamos e. mokymuisi ir gali paskatinti studentų gebėjimą kurti sudėtingas simuliacijas naudojant esamus ar pasaulyje taikomus modeliavimo metodus ir scenarijų kūrimo įrankius, kartu suteikiant galimybę susieti su realiuoju pasauliu ir fiksuoti duomenis, kuriuos galima vizualizuoti. Lytėjimo, VR ir AR priemonės bus pritaikytos arba iš mūsų vykdomos mokslinių tyrimų veiklos, arba iš įvairių nebrangių komercinių nekomercinių (COTS) priemonių. Tokiu būdu kuriant priemones bus įtraukiami ir moksliniai tyrimai ir edukacinė veikla. Tai padės siekti visiškai įtraukiančio, atviro ir nuotolinio laboratorinio mokymosi.

Rezultatai:

  • Įsivertinimo priemonė >>, skirta pedagogų kompetencijoms vertinti į vertinimą įtraukiant žinias apie VR/AR ir lytėjimo priemones. Ši priemonė padės akademiniam personalui, prisiimančiam atsakomybę už savo profesinį tobulėjimą, nustatyti dabartinę savo pedagoginių ir technologinių įgūdžių, susijusių su VR/AR ir integruotomis dėvimosiomis lytėjimo priemonėmis, būklę. Siūloma priemonė leis rengti pedagogams pritaikytus kursus. Metodologiniu požiūriu tikimasi, kad tai turės įtakos ir kitoms aukštojo mokslo disciplinoms.

  • Mokymo programa pedagogams >> apie lytėjimo, VR ir AR kompetencijų ugdymą (metodika ir priemonės). Ši  programa dėstytojams orientuota į VR ir AR sprendimų, kaip įrankių, pritaikymą praktiniams laboratoriniams darbams, įgyvendinti. Siūlomo mokymo kurso, skirto lytėjimo, VR ir AR technologijų integravimui į mokymo procesą, parengimas leis metodiškai plėtoti mokytojų kompetencijas.

  • Atvirojo kodo >>, skirto VR / AR ir dėvimų lytėjimo technologijų taikymu mokymuisi, biblioteka, kuri naudojama naujai sukurtiems moduliams ir inžinerinėms laboratorijoms.

 

Projekto partneriai:

  • University of Agder (Norvegija,) koordinuojanti institucija

  • Kaunas technologijos universitetas (Lietuva)

  • Timisoara Polytechnic University (Rumunija)

  • University of Siena (Italija)

  • University of Minho (Portugalija)

 

VšĮ "eMundus" projekte dalyvauja kaip asocijuotas partneris atsakingas už projekto ir rezultatų viešinimą tikslinėms grupėms.

Projekto tinklalapis: augmentedwearedu.uia.no