Nacionalinė konferencija „Skaitmeninio žaidybinimo praktikos ugdymo procese”

Nacionalinė konferencija „Skaitmeninio žaidybinimo praktikos ugdymo procese”

2023 m. lapkričio 15 d. Kaune vyko nacionalinė konferencija „Skaitmeninio žaidybinimo praktikos ugdymo procese”, kurioje dalyvavo beveik pusšimtis motyvuotų pedagogų, mokyklos administracijos atstovų bei keletas tėvų iš skirtingų Lietuvos miestų ugdymo įstaigų.

Konferencijos metu kviestiniai pranešėjai bei projektų dalyviai pristatė gerąsias praktikas ir įgyvendinamus  „Erasmus+” programos tarptautinius edukacinius projektus: DigiCult, DigiFinEdu, UX@School, PreTech, Gate, Positive,  kuriuos jungia skaitmeninis turinys bei žaidybinimas, kaip metodas mokyti ir įtraukti besimokančiuosius. 

Žaidybinimas šiuo metu viena didžiausių švietimo tendencijų skatinant tiek vaikus, tiek suaugusiuosius mokytis, didinant besimokančiųjų motyvaciją, o išmokus efektyviai pritaikyti, tai tampa mokytojų darbo paįvairinimu bei palengvinimu.

Pagrindinius žaidybinimo principus ir jo niuansus mokymosi aplinkoje pristatė KTU profesorius, edukacinių žaidybinimo įrankių kūrėjas ir įgyvendintojas Tomas Blažauskas. Jis pademonstravo KTU Informatikos fakultete vykdomus žaidimų ir virtualios realybės projektus bei parodė dalyviams kaip  nesudėtingai edukacinį žaidimą reikiama tema galima sukurti ir tam netgi nebūtini informacinių technologijų gabumai.

Tarptautinių projektų vadovė Vida Drąsutė pristatė „Erasmus+” tarptautinį „DigiFinEdu” projektą kuris orientuotas į pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokyklų mokinių finansinio raštingumo lavinimą. Šio projekto vykdymą vainikuoja metodinė ir didaktinė medžiagos, skirtos vaikų tėvams ir mokytojams, siekiant sėkmingai įvesti finansinio raštingumo ugdymą per žaidybinimą ir skaitmeninį pasakojimą tiek bendrojo ugdymo procese, tiek namuose. Prieš tai minėtus projekto rezultatus savo turiniu ir vizualika papildo vizualinė novelė arba vaizdinis pasakojimas, kuriame gausu interaktyvių elementų ir kuriame vaikams reikia panaudoti žinias ir priimti sprendimus, susijusius su finansiniu raštingumu.

VšĮ "eMundus" tarptautinių projektų koordinatorė Neringa Kelpšaitė pristatė „Positive” projektą, kurio rezultatai skirti jaunimo ir vaikų streso prevencijai, pasitelkiant virtualią erdvę. Šiuo atveju projekto metu sukurtas virtualus pasaulis - žaidimas su septyniais scenarijais, kurie besimokančiuosius mokina laiko planavimo, emocijų ir konfliktų valdymo, empatijos kartu su savęs raminimo technikomis

Psichologė, psichoterapeutė, schemų terapijos vaikams praktikė Asta Jakonienė auditorijai pristatė nesudėtingus dėmesingo įsisąmoninimo (angl. Mindfulness) žaidimus, kurie besimokančiuosius skatina būti čia ir dabar, atsipalaiduoti ir kuriuos galima lengvai integruoti į įvairias mokymosi programas bei pamokas. Įsisamoninimo metodai svarbūs ir naudingi ne tik vaikams, bet ir mokytojams bei tėvams padedant suvaldyti emocinę būseną, padidinti darbingumą. Kelias „Mindfulness” technikos praktikas auditorija išbandė ir konferencijos metu.

Po pabendravimo kavos pertraukos metu Kauno mokyklos-daržleio „Šviesa” priešmokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Virginija Paužienė ir Daiva Barkauskienė auditorijai pristatė „PreEdTech” projektą, skirtą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų skaitmeniniams įgūdžiams tobulinti. Pranešėjos ne tik pristatė projekto tikslą ir rezultatus, tačiau pasidalino ir gerosiomis praktikomis bei patirtimi, įgyta dalyvaujant tarptautiniame projekte. Darbas ir dalyvavimas projekte jas labai motyvavo, kaip vienus stipriausių motyvatorių ir patirčių jos įvardino: tarptautines bendradarbiavimo ir bendravimo su užsienio švietimo ir ugdymo įstaigų pedagogais patirtis, žinias apie kitų šalių mokymo sistemas, dalinimąsi ugdymo metodais tarpusavyje tarptautiniu mastu bei profesinį tobulėjimą.

Kultūros paveldą, kaip mokymosi šaltinį - „DigiCult” projektą pristatė Neringa Kelpšaitė. „DigiCult” projekto tikslas yra ugdyti tiek disciplininius, tiek gyvenimo įgūdžius, tobulinti besimokančiųjų bendrąsias kompetencijas, gerinant skaitmeninių technologijų naudojimo įgūdžius profesinio rengimo ir mokymo srityje bei kultūros paveldo sektoriuje. Projekte sukurtos mokymosi aplinkos tiek besimokantiems, tiek mokytojams, kuriuos sudaro pateiktys, vaizdo įrašai, grupinės užduotys, daugialypės terpės projekto rengimas, atvejai, tyrimai, patirties kūrimo užduotys, debatų užduotys ir kt. Projektas dar tęsiasi ir jame numatoma sukurti mokomąjį skaitmeninį žaidimą su viktorinos klausimais ir rezultatų lentele, kurios motyvuotų žaidėjus. 

Didėjantis globalizacijos spaudimas, ekonominis konkurencingumas ir geresnių mokinių veiklos rezultatų poreikis skatina daugiau dėmesio skirti gabių ir talentingų vaikų, galinčių tapti ateities novatoriais ir lyderiais, pasiekimams ir dėmesys tiek gabių vaikų mokytojams, tiek patiems vaikams tampa labai svarbus. Rūta Kuodienė - neformaliojo ugdymo akademijos „Alfa vaikai" vadovė, vadovėlių autorė, taip pat projekto „GATE” įgyvendintoja pristatė projektą arba pradinio ugdymo mokytojų ir mentorių mokymo programą gabiems ir talentingiems mokiniams ugdyti auditorijai. Projekto eigoje sukurta metodinė medžiaga bei mokymų programa tikimasi, kad  padės mokytojams įgyto daugiau žinių ir praktikų, kad galėtų geriau atpažinti gabius vaikus bei pritaikyti ugdymo turinį gabių vaikų ugdymui. Taip pat R. Kuodienė pasidalino, jog vykdant „GATE” projektą sukurtas 4-keturių šalių bendradarbiavimo tinklas, kurio nariai dalinasi patirtimi, įžvalgomis, tariasi, konsultuoja vieni kitus.

Dalyviai pasisėmę idėjų bei gerųjų patirčių dėkojo konferencijos pranešėjams ir laukia sekančių susitikimų.

 

Konferencijos pranešimai

Kurkime ir žaiskime mokymosi aplinkose >>

Finansinio raštingumo skatinimas pradiniame ir pagrindiniame ugdyme, naudojant žaidybinimą ir skaitmeninį istorijų pasakojimą (DigiFinEdu) >> 

Virtuali realybė - jaunuolių streso įveikai. POSITIVE projekto rezultatai >>

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir mokytojų pedagoginių ir skaitmeninių įgūdžių tobulinimas skaitmeninėje eroje (PreEdTech) >>

DIGICULT – Kultūros paveldas: atsparumo ir mokymosi šaltinis, pasitelkiant skaitmeninį švietimą >>

Mokytojų mokymo programa gabiems ir talentingiems mokiniams ugdyti. GATE projekto rezultatai >>

 

Konferencijos nuotraukas rasite facebook.com/emundus