Walkscapes: miestų atnaujinimas pasitelkiant švietimą

Walkscapes: miestų atnaujinimas pasitelkiant švietimą

Europos miestų teritorijose gyvena daugiau nei du trečdaliai ES gyventojų. Šiose teritorijose suvartojama apie 80 % visos energijos ir sukuriama iki 85 % BVP. Miestai – Europos socialinio ir ekonominio gyvenimo varomoji jėga, skatinantys kūrybiškumą ir inovacijas, tačiau juose taip pat pasireiškia sudėtingos socialinės problemos, pvz., nedarbas, segregacija, benamystė ir aplinkos būklės blogėjimas.

Sparti miestų plėtra ir augantis gyventojų skaičius padidino tvarios miestų plėtros praktikos poreikį. Šiuo atžvilgiu 11-asis Darnaus vystymosi dienotvarkės tikslas „Darnūs miestai ir bendruomenės“ reikalauja, kad miestai būtų tinkami gyventi, saugūs ir skatintų piliečių įsitraukimą. Šis tikslas yra svarbus žingsnis skatinant darnios urbanistikos praktiką, nes atkreipia dėmesį į būtinybę stiprinti socialinę darnių miestų planavimo ir valdymo integraciją.

Be to, Europos Komisija ES požiūrį į darnią ir integruotą miestų plėtrą apibrėžia kaip „daugiapakopį valdymą ir daugiašalį suinteresuotųjų subjektų požiūrį, pagal kurį įvairūs subjektai koordinuojami pagal jų atitinkamus vaidmenis, įgūdžius ir intervencinių veiksmų mastą, užtikrinant aktyvų piliečių dalyvavimą“.

Projektas „Walkscapes: miestų atnaujinimas pasitelkiant švietimą“ (orig. Walkscapes: Urban Regeneration through Education) atitinka šį kontekstą, nes vadovaujasi „Walkscape“ praktika kaip įrankiu didinti jaunų piliečių informuotumą apie darnų urbanizmą ir skatinti jų įsitraukimą aktyvaus pilietiškumo veikloje.

Pasak Careri1, „Walkscape“ – pasivaikščiojimas grupėje, skirtas tyrinėti apleistas miesto ir priemiesčių erdves, siekiant suprasti jų pokyčius. Tai yra kvietimas stebėti, klausytis, piešti, rašyti, fotografuoti, rinkti ir išmokti dekonstruoti bei iš naujo atrasti tapatybę ir funkcijas tų vietų, kurių vaidmuo miestuose yra dviprasmiškas ir linkęs nykti.

Projekto laikotarpis: 2022/02/28–2024/02/28

„Erasmus+“ programa: KA210 – nedidelio masto partnerystės jaunimo srityje.

Projekto numeris: 2021-1-IT03-KA210-YOU-000033858

Tikslinė grupė: jaunimas

Suinteresuotosios šalys: aplinkosaugos asociacijos, savivaldybės, kultūros asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, universitetai

Tikslas ir uždaviniai:

Projekto tikslas – mokyti jaunimą Italijoje ir Lietuvoje miestų atnaujinimo principų. „Walkscaping“ praktika padės jaunimui suprasti miestų pokyčius įvairiose Europos aplinkose, išmokys kurti ir įgyvendinti vietos lygmens miestų atnaujinimo praktiką. Siekiant šio bendrojo tikslo, projekto metu taip pat bus siekiama šių konkrečių tikslų:

  • stiprinti neformaliojo švietimo apie miestų atnaujinimą, t. y. „Walkscaping“, praktiką;

  • skatinti Parmos ir Kauno miestų tarptautinį bendradarbiavimą miestų atnaujinimo srityje;

  • skleisti nedidelio masto miestų atnaujinimo praktiką.

Rezultatai: 

  1. Walkscapes“ vadovas, sudarytas iš rankinio kodifikavimo metodų, tikslų ir švietimo rezultatų. Šis vadovas padės įgyvendinti „Walkspace“ veiklą, suplanuotą visam projekto gyvavimo ciklui, bei taps vadovu bet kuriai organizacijai ir suinteresuotiesiems subjektams, kurie norės įgyvendinti šį metodą kaip šviečiamąją veiklą.

  2. Projekto metu bus atlikti 4 „pasivaikščiojimai“ (2 Parmoje ir 2 Kaune), siekiant veiksmingai išbandyti su tikslinėmis grupėms, kurias sudaro 20-25 dalyviai (18-30 metų amžiaus), sukurtą metodiką. Šių užsiėmimų metu dalyviai turės galimybę aktyviai imtis veiklos, kuri padės apmąstyti ir įsivaizduoti naujus gyvenimo būdus mieste.

  3. Mokytojų mokymo metodo taikymas, kurio tikslas – suteikti ankstesniems dalyviams tinkamų įgūdžių valdyti savo „Walkspace“. Kaune (LT) ši veikla bus vykdoma per bendrą personalo mokymo renginį, o Parmoje (IT) ją savarankiškai įgyvendins projekto koordinatorius.

  4. Dokumentų rinkinys su politinėmis rekomendacijomis savivaldybėms ir visoms atitinkamoms valdžios institucijoms, kurios nagrinėja temas ir klausimus, susijusius su švietimu, tvariu urbanizmu, ekologija, socialiniais klausimais bei kitomis aktualiomis temomis. Šio rezultato tikslas – pristatyti projekto rezultatus, taikant įvairių suinteresuotųjų subjektų principą „iš apačios į viršų“, ir pateikti atitinkamus pasiūlymus politikos formuotojams.

 

Projekto partneriai:

1. Laboratorio Urbano di Prossimità - LUP (Italija)

2. VšĮ „eMundus“ (Lietuva)

 

Projekto tinklapis: walkscapes.emundus.lt

 

Careri yra italų universiteto profesorius, išradęs šią praktiką. Jis parašė apie tai knygą.