Erasmus+ KA2 Strateginės partnerystės: Tradition and Innovation @ Kindergarten

Erasmus+ KA2 Strateginės partnerystės: Tradition and Innovation @ Kindergarten

Erasmus+ KA2 Strateginių Partnerysčių projektas TIK - Tradition and Innovation @ Kindergarten

VšĮ "eMundus" yra projekto partneris. Projekte kaip naudos gavėjai dalyvaus ir 5 ikimokyklinio ugdymo įstaigos.

Kiti projekto partneriai:

Projekto laikotarpis: 2017 11 01 – 2019 10 31

Projekto Nr. 2017-1-ES01-KA201-038373

Projekto tinklapis: tik.pixel-online.org

Projekto tikslas - pagerinti vaikų, kurie lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas, ir auklėtojų pagrindines ir horizontaliąsias kompetencijas per tradicinių pasakų sekimą ir palyginimą.

Tikslinės grupės

Projektas skirtas priešmokyklinio ugdymo mokytojams ir studentams (būsimiems mokytojams) siekiant pateikti tinkamiausius pedagoginius ir komunikacines priemones (vaizdus, piešinius, paveikslėlius, multimedija produktus), paremtus vietinėmis tradicinėmis pasakomis, su kuriomis turimas stiprus tiesioginis ryšys su kultūriniu ir istoriniu paveldu regione (statulos, rūmai, bažnyčios, objektai ir kt.).

Laukiami rezultatai

  • Mokomasis vadovas ikimokyklinio ugdymo pedagogams skirtas vystyti įgūdžius reikalingus mokinių kognityvinių ir ikikognityvinių įgūdžių plėtojimui ankstyvojo ugdymo etape sėkmingai bendradarbiaujant su mokinių šeimomis.
  • Mokomasis vadovas skirtas atkreipti ikimokyklinio amžiaus vaikų šeimų ir globėjų dėmesį į ikimokyklinio ugdymo svarbą vystant kognityvinius ir ikikognityvinius įgūdžius, būtinus pereinant į privalomojo ugdymo įstaigas.
  • Didaktikos priemonių rinkinys darželiams suteikiantis ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir mokinių šeimoms inovatyvius, medijomis grįstus įrankius darbui su vaikais skatinančius juos savarankiškai mokytis, interpretuoti ir apibūdinti tradicines pasakas bei susipažinti su kultūrine įvairove.