UX@School  - Naudotojų patirčių dizainas skaitmeniniam švietimui gerinti bendrojo ugdymo mokyklose

UX@School - Naudotojų patirčių dizainas skaitmeniniam švietimui gerinti bendrojo ugdymo mokyklose

Projekto tikslas: padėti mokytojams kurti į mokinius orientuotas skaitmenines aplinkas, veiklas ir medžiagą, išnaudojant UX (naudotojų patirčių) dizaino galimybes, siekiant pagerinti įsitraukimą ir nuotolinio mokymosi veiksmingumą mokyklose:

  • Žinoti UX dizaino principus ir jo potencialą edukacijoje.

  • Didinti gebėjimą stebėti ir vertinti mokinio (naudotojo) patirtį.

  • Kurti veiksmingesnę ir patrauklesnę skaitmeninę medžiagą ir aplinką.

 

Projekto laikotarpis: 24 mėnesiai (2023 m. lapkritis – 2025 m. spalis)

Projekto numeris: KA220-SCH-A5C41545

Programa: KA220-SCH - Bendradarbiavimo partnerystės mokyklinio ugdymo srityje

Tikslinė grupė: vidurinių mokyklų mokytojai (ne IKT specialistai)

 

Rezultatai:

1. UX@School žinynas:

Dokumentas, kuriame pateikiamos žinios apie UX principus, priemonės ir pavyzdžiai, kaip taikyti UX dizainą skaitmeniniams produktams ir aplinkoms, įgyvendinamiems švietimo kontekste.

Vadovaujantis partneris : Learnable

 

2. UX@School Internetinė stebėjimo sistema:

internetinė priemonė, skirta mokinių naudotojų patirtims stebėti ir vertinti remiantis UX dizaino principais.

Vadovaujantis partneris: Budakov Films

 

3. UX@School MAIK (Masiniai atvirieji internetiniai kursai):

išsamus internetinis mokymosi kursas, skirtas mokytojams, kaip kurti UX dizainą.

Vadovaujantis partneris: IED

 

4. Ambasadorių mokymo kursai:

tarptautinė veikla, skirta mokytojams iš šalių partnerių, kuri suteiks įgūdžių, kaip taikyti UX dizaino metodiką.

Vadovaujantis partneris: Budakov Film

 

Projekto partneriai:

LEARNABLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L (Italia), projekto koordinatorius

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE POLO 3 (Italia), profesinio rengimo mokykla polotrefano.it

"BUDAKOV FILMS" EOOD (Bulgaria), bfstudio.eu

AKOE EDUCACIÓ COOP.V (Ispanija), mokyklų tinklas, akoe.coop

INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT (Graikija), Nevyriausybinė organizacija, ied.eu

RASEINIŲ “ŠALTINIIO” PROGIMNAZIJA (Lietuva), saltiniomokykla.lt

 

Všį „eMundus“ projekte dalyvauja kaip asocijuotas partneris veiklų ir rezultatų viešinimui.