Sąmoningos tėvystės akademija - ieškome globėjo!

Sąmoningos tėvystės akademija - ieškome globėjo!

Dėl įvairių priežasčių kai kurie vaikai negali gyventi kartu su savo biologiniais tėvais, jie yra prižiūrimi ir auginami senelių, giminaičių ar suaugusių brolių arba seserų. Jei nėra artimųjų, galinčių globoti vaiką, tai globėjais gali tapti asmenys, kurie nėra iš vaiko šeimos rato, t.y. globa pavedama kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos institucijai. Vaikų globa, emocinių santykių kūrimas, globėjų atsakomybė yra platus ir sudėtingas klausimas. Globėjams reikalinga teisinė, socialinė, emocinė, informacinė ir pedagoginė parama.

Pagrindinis projekto tikslas - ugdyti globėjų, įtėvių ir jais ketinančių tapti asmenų šeimas bei stiprinti ir plėtoti tiek jų, tiek švietėjų ir kitų darbuotojų, dirbančių ir bendradarbiaujančių su minimomis šeimomis kompetencijas. Projekto tikslas įgyvendinamas siekiant:

 • teikti įvairią paramą: akivaizdiniai ir internetiniai mokymai asmenims, dirbančiais su globėjais, įtėviais ir jais ketinančiais tapti, taip pat mokymai globėjų, įtėvių šeimoms. Mokymai vykdomi bendradarbiaujant su užsienio partnerinėmis institucijomis (akivaizdiniai mokymai vyks projektio laikotarpiu Lietuvoje, Lenkijoje, Portugalijoje);
 • sukurti įrankius padėsiančius tobulinti globos procesus;
 • stiprinti globėjų šeimų įvaizdį ir savitarpio paramą.

Projekto tikslinės grupės

 • Ugdytojai – žmonės, kurie teikia profesionalią pagalbą globėjams: globos koordinatoriai, psichologai, gydytojai, šeimos padėjėjai
 • Globėjai  – žmonės, kurie globoja vaikus, susiję arba nesusiję giminystės ryšiu, profesionalios ir patikimos globėjų šeimos bei šeimynos, globojančios našlaičius

3-jus metus truksiančio projekto laikotarpiu partneriai planuoja šias pagalbos / paramos veiklas:

 • organizuoti globos koordinatorių (asmenų, kurie koordinuoja globos veiklas) mokymus;
 • organizuoti globėjų mokymus;
 • parengti Pagalbos vadovą asmenims, atsakingiems už globą;
 • sukurti vadovą, skirtą asmenims, atsakingiems už globos koordinavimą, bei pagalbos sistemą;
 • sukurti paramos grupes ir suoarganizuoti joms internetinius mokymus, seminarus,  skirtus žinių apie globą plėtimui ir gilinimui.

Projekto laikotarpis: 2020 09 01 - 2023 08 31

Siūlomos paramos veiklos yra atsakas tiek į globos įstaigų darbuotojų, tiek į globėjų šeimų problemas, tokias kaip:

 • nepakankamai sklandi komunikacija;
 • perdegimo jausmas;
 • nepakankamos žinios apie globos formas ir metodus;
 • nepakankamos žinios apie darbo su specialiųjų poreikių vaikais formas ir metodus;
 • problemos, neleidžiančios sukurti gerų santykių ir užmegzti pasitikėjimo ryšį globėjų šeimose;
 • trūksta supratimo (arba nepakankamas supratimas) apie tai, kaip svarbu globoti vaikus ir kaip sunku išmokyti naujai priimtą/įvaikintą vaiką namų normų ir taisyklių.

Planuojami rezultatai įskaitant ir intelektinius produktus (IO) :

 • Mokymai internetu globėjams (IO1)
 • Internetiniai seminarai globėjams (IO2)
 • Pagalbos vadovas, kuriame pateikiamos gairės, rekomendacijos, krizių valdymo metodai (IO3)
 • 27 apmokyti projekto dalyviai - suaugusiųjų švietime dalyvaujantys darbuotojai
 • 27 apmokyti globėjai
 • 1 interneto svetainė su forumu
 • 2 vaizdinės medžiagos apie globą (skirtos formuoti teigiamą požiūrį į globą)
 • Lankstinukai ir plakatai, kuriuose pateikiama informacija apie globą
 • 3 paramos grupės, po vieną partnerių šalyse (Lietuvoje, Lenkijoje, Portugalijoje)

27 pedagogai ir 27 įtėviai ir/ar globėjai tiesiogiai dalyvaus projekte. Tačiau ilgalaikių projekto rezultatų kontekste galutinė auditorija bus daug didesnė. Planuojama pasiekti mažiausiai 300 globėjų šeimų trijose partnerių šalyse.

Partneriai

 • Foundation for education SMART from Opole, Municipal Social Welfare Center in Żory (Lenkija) – koordinuojanti institucija, fundacjasmart.pl
 • IAC - Instituto de Apoio à Criança z Lisbon (Portugalija), iacrianca.pt
 • VšĮ „Mano šeimos akademija“ (Lietuva), msakademija.lt
 • Asocijuotas partneris VšĮ „eMundus“ (Lietuva)

Tinklapis: consciousparentacademy.com