Go Green! Tarpdisciplininiai aplinkos tvarumo mokymo metodai mokykloje

Go Green! Tarpdisciplininiai aplinkos tvarumo mokymo metodai mokykloje

Projekto pavadinimo trumpinys: Go Green

Kontekstas

Tvarus vystymasis yra pagrindinė globialios bendruomenės diskusijų tema siekiant atnaujinti plėtros modelį, kuris 
tausos aplinką ir gamtos išteklius. Mokyklos, ugdydamos naujas kartas turi integruoti tvarios plėtros viziją ir skatinti supratimą apie elgesio poveikį aplinkai ir pasekmes ateityje.
 

Projekto Nr.: 2022-1-IT02-KA220-SCH-000087872

Uždaviniai:

  • Skatinti mokyklų bendruomenių informuotumą aplinkosaugos ir darnaus vystymosi klausimais

  • Skatinti tarpdalykį požiūrį  ir probleminį mokymąsi

  • Įgyvendinti, išbandyti ir skleisti su aplinkos tausojimu susijusius mokymo modelius

  • Didinti švietimo sistemos indėlį į aplinkos tvarumą

 

Rezultatai:

  • E. mokymosi mokymo paketas mokytojams, skirtas skatinti tarpdalykinį požiūrį į darnų aplinkos vystymąsi

  • Probleminio mokymosi pamokų planų rinkinys, skirtas įgyvendinti mokymo medžiagą apie aplinkosaugos ir darnaus vystymosi problemas

  • Tarptautinė bandomoji programa mokykloms, skirta mokyti aplinkos tvarumo taikant tarpdalykinį ir probleminį mokymosi metodą

 

 

VšĮ "eMundus" projekte dalyvauja kaip asocijuotas partneris atsakingas už projekto ir rezultatų viešinimą tikslinėms grupėms.

Projekto tinklalapis: go-green.pixel-online.org