CLIL for STEAM - integruotas dalyko ir kalbos mokymas, taikomas gamtamoksliniuose dalykuose

CLIL for STEAM - integruotas dalyko ir kalbos mokymas, taikomas gamtamoksliniuose dalykuose

CLIL – integruotas dalyko ir kalbos mokymas – tai atsakas į daugelio mokyklų poreikį stiprinti užsienio kalbos ir matematikos bei gamtamokslinių dalykų mokymą.

2019 11 01 pradėtas vykdyti dviejų metų tarptautinis Erasmus+ Strateginių partnerysčių, kuriančių intelektinius produktus, projektas CLIL for STEAM (CLIL4S).

Lietuvoje projekto partnerinė institucija Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija, „eMundus“ prie projekto prisijungė 2019 m. gruodžio pradžioje kaip asocijuotas partneris, kuris siekia, platesnio projekto ir jo rezultatų viešinimo, informacijos sklaidos Lietuvos ir Europos mokyklose.

CLIL4S projekto metu, savo dalykų ekspertai sukurs metodinę medžiagą, padedančią mokytojams, besidomintiems integruotu dalyko ir kalbos mokymu, patiems sukurti mokymo įrankius integruotam mokymui. Taip pat projekte siekiama sukurti bendruomenę besikeičiančią gerąja patirtimi, kurioje mokytojai galės keistis savo sukurtais mokymo įrankiais ir patarimais mokant dalyko užsienio kalba.

Projekto laikotarpis: 2019 11 01 - 2021 10 31

Programa: Erasmus+ Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Strategic Partnerships for school education

Projekto partneriai

Projekto Nr: 2019-1-PL01-KA201-065027

Projekto tinklapis: clil4steam.pixel-online.org

Parsisiųsti lankstinuką >>