Profesionalus orientavimas ir konsultavimas transformuojant karjeros orientavimo ir konsultavimo specialistų akademines žinias ir įgūdžius (CGC – DigiTrans)

Profesionalus orientavimas ir konsultavimas transformuojant karjeros orientavimo ir konsultavimo specialistų akademines žinias ir įgūdžius (CGC – DigiTrans)

Skaitmeninė transformacija yra iššūkis, dėl kurio Europoje svarbu imtis veiksmų tiek individualiu, tiek instituciniu lygmeniu, kadangi pastarąjį dešimtmetį Europos Sąjungos šalių narių suaugusių asmenų dalyvavimas suaugusiųjų mokyme yra nepakankamas, o 2019 m. 20 iš 27 šalių narių netgi stebimas sumažėjimas. Baiminamasi, kad tai turės neigiamų pasekmių darbuotojų įgūdžiams, sumažins jų galimybes darbo rinkoje. Todėl Europos Sąjunga deda didžiules pastangas plėtoti Mokymosi visą gyvenimą koncepciją ir skatina šalis nares sudaryti palankias sąlygas jų piliečiams mokytis ir tobulinti savo profesinius bei bendruosius gebėjimus (šaltinis).

COVID-19 pandemija parodė, kad skaitmeniniai įgūdžiai yra svarbūs tiek darbe tiek žmonių santykiuose, tačiau taip pat atskleidė skaitmeninės atskirties apimtis ir poreikį stiprinti skaitmeninį švietimą. Parlamentas ragina, kad Europos įgūdžių darbotvarkė suteiktų piliečiams ir įmonėms galimybę maksimaliai išnaudoti technologinę pažangą.

Technologijų vystymasis, žalioji transformacija ir pandemija įneša struktūrinių darbo rinkos ir įgūdžių paklausos pokyčių, kuriuos būtina atliepti dėl šalies ekonominio vystymosi įgalinimo ir socialinės atskirties prevencijos. Skaitmeninimas yra svarbi ir ES politikos dalis. Skaitmeniniai sprendimai teikia svarbias galimybes ir yra būtini užtikrinant Europos atsigavimą ir konkurencingumą pasaulio ekonomikoje. 2021m. balandžio mėn. Europos Parlamentas priėmė Europos skaitmeninės transformacijos programą.

Atliepiant poreikį ir sprendžiant iššūkius inicijuotas "CGC - DigiTrans" projektas, kurio viena iš tikslinių grupių: karjeros orientavimo ir konsultavimo (CGC) specialistai, kurie vaidina svarbų vaidmenį suartinant asmenis, įmones ir mokymo paslaugų teikėjus. Tai ypač svarbu kai kalbame apie nepalankioje padėtyje esančius besimokančiuosius, patiriančius skaitmeninę atskirtį.

"CGC - DigiTrans" projekte akademiškai apmokyti karjeros orientavimo ir konsultavimo (CGC) praktikai daro didesnį poveikį skaitmeninei transformacijai: aukštosiose mokyklose (AM) jie išmoks efektyviai bendradarbiauti su visais skaitmeniniame mokyme dalyvaujančiais veikėjais. Kadangi tai naujas ir platesnis karjeros orientavimo supratimas, reikia tobulinti akademinį CGC praktikų ir ekspertų mokymą.

Pagrindinis projekto tikslas yra integruoti karjeros orientavimo ir konsultavimo (CGC) specialistų mokymo programą į Europos aukštojo mokslo programas, suteikiančias jiems galimybes prisiimti pagrindinį vaidmenį įveikiant skaitmeninę darbo atskirtį, kuri labiausiai paliečia darbuotojus ir darbo ieškančius asmenis iš žemesnių socialinių ir ekonominių bei kitų nepalankių sluoksnių ir sąlygų.

Projekto laikotarpis: 01.09.2022 – 31.08.2025 (36 mėn)

Erasmus+ programa: KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education

Tikslinės grupės: karjeros orientavimo ir konsultavimo (CGC) specialistai, taip pat kiti šios srities specialistai (pvz., įmonėse dirbantys karjeros konsultantai, persnalo vadovai, suaugusiųjų švietimo ekspertai).

Projektas „CGC DigiTrans“ orientuojasi į aukštųjų mokyklų (AMI) studijų ir mokymo programų mokymosi tikslus. Skaitmeninė transformacija šiame kontekste yra ir aukštojo mokslo bei studijų programų iššūkis.

Antras svarbus projekto tikslas – sukurti inovatyvią metodiką, kuri būtų naudojama organizuojant CGC studentų mokymą. Projektas plėtoja novatorišką mokymosi, mokymo ir CGC praktiką. Tam svarbu sistemingai pertvarkyti AMI programas ir rekomendacijas bei koncepcijas, peržiūrint:

  • Skaitmeninių įgūdžių lygį
  • Poreikiais pagrįsto švietimo lygį vietos ir regionų kontekste.
  • Bendradarbiavimo tinkluose lygį ir metodinį bendradarbiavimo planą
  • Psichologinės-individualios situacijos lygį, kuris turėtų atsispindėti kai kalbame apie išteklius, skatinimą ir tapatybės stiprinimą.

Projekto partneriai:

1. HOCHSCHULE DER BUNDESAGENTU R FUER ARBEIT (HdBA) (Germany)

2.  VšĮ "eMundus" (Lithuania)

3. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA (Italy)

4. UNIVERSITAT FUR WEITERBILDUNG KREMS (Austria)

5.  STICHTING SAXION (The Netherlands)

 

Projekto svetainė: digitransformation.net