Keliai link įtraukumo - "include³" projektas

Keliai link įtraukumo - "include³" projektas

Kontekstas

Projektas "include³" (angl. Transitions from Sheltered Employment for People with Intellectual Disabilities into the Regular Labour Market: Identification, Dissemination and Implementation of Good Practice in Europe) skirtas pagerinti žmonių, turinčių intelekto sutrikimą, transformaciją iš neįgaliųjų užimtumo į darbą įprastoje darbo rinkoje: gerosios praktikos identifikavimas, sklaida ir įgyvendinimas Europoje

“include³” projekto komanda prisideda prie 2021 m. Europos Sąjungos prašymo atlikti daugiau mokslinių tyrimų socialinėse įmonėse, kuriose dirba, praktikas atlieka neįgalieji, užtikrinant atitiktį ES ir Jungtinių Tautų įtraukties tikslams. Projekte “include³” siekiama pasiūlyti mokymo resursus ir sukurti mokymo programas, pasitelkiant integracinį ir bendrai atliktą mokslinių tyrimų analizę, kad būtų galima sudaryti intelekto sutrikimų turintiems žmonėms individualiai pritaikytas galimybes pereiti nuo tikslinio profesinio mokymo ir bendrojo lavinimo prie tvaraus įsidarbinimo ir darbo, siūlomo darbo rinkoje. Prie integracijos prisidedama stiprinant neįgaliųjų profesinio mokymo institucijų ir darbo rinkos institucijų bei diktuojamo poreikio tarpusavio ryšį.

Tikslas

Pagrindinis tikslas "include3" projekte - individualizuoti profesinį mokymą taip, kad jis kuo geriau atitiktų darbo rinkos poreikius. Vykdant pilotinius mokymus ir gaunant grįžtamąjį ryšį bei tobulinant į tai atsižvelgiant bus užtikrinta, kad šis metodas galėtų būti tvariai taikomas įvairiose Europos šalyse.

Projekto laikotarpis: 2022.09.01- 2025.08.31

Projekto Nr.: 2022-1-DE02-KA220-VET-000088595

„Erasmus+“ programa: KA220– Bendradarbiavimo partnerystės profesinio mokymo sektoriuje

Tikslinės grupės:

Tiesioginė tikslinė grupė: įtraukties specialistai ir intelekto negalią turintys asmenys

Netiesioginė tikslinė grupė: studentai, dėstytojai, profesoriai.

Projekto partneriai:

  • University of Applied Labour Studies of the Federal Employment Agency (HdBA) (Vokietija)
  • VHS Bildungsinstitut VoG (Belgija)
  • OZARA (Slovėnija)
  • SYNTHESIS Center for Research and Education (Kipras)
  • VšĮ "eMundus" (Lietuva)

Projekto tinklalapis: https://include3.eu/

Socialiniai tinklai

 https://www.facebook.com/pathways.towards.inclusion

https://www.instagram.com/include3project/

https://www.linkedin.com/showcase/include3-project/