Work4Psy - Inovatyvus mentalinių sveikatos problemų turinčių NEET jaunuolių karjeros konsultavimo ir į darbo rinką įtraukimo modelis

Work4Psy - Inovatyvus mentalinių sveikatos problemų turinčių NEET jaunuolių karjeros konsultavimo ir į darbo rinką įtraukimo modelis

2019 m. rugsėjo 1-ą VšĮ “eMundus” komanda kaip partneris prisijungė prie Erasmus+ KA2 projekto „Inovatyvus mentalinių sveikatos problemų turinčių NEET jaunuolių karjeros konsultavimo ir į darbo rinką įtraukimo modelis“ (angl. An innovative model for career counselling services to Mental Health NEETs) (Work4Psy).

NEET sąvoka pasaulinėje praktikoje reiškia niekur nedirbantį ir nesimokantį jaunimą (angl. „Not in Education, Employment, or Training“).

Work4Psy projektas tikslas - sukurti duomenų bazę, kaip mokymosi aplinką keturioms tikslinėms projekto auditorijoms: karjeros konsultantams ir mentalinės sveikatos specialistams, kurie dirba su NEET jaunimu, neformaliems slaugytojams (t.y. NEET jaunuolių artimieji, draugai) bei patiems NEET jaunuoliams.

VšĮ “eMundus” techninis partneris, atsakingas už tinklapio, e-mokymosi aplinkos sukūrimą ir kitų vizualinių ir techninių klausimų įgyvendinimą.

Projekto laikotarpis:  2019 09 01 - 2022 08 31

Programa: Erasmus+ KA2 Bendradarbiavimas inovacijų srityje ir keitimasis gerąja patirtimi, KA202 Strateginės partnerystės profesinio mokymo srityje.

Projekto partneriai:

Projekto numeris: 2019-1-DE02-KA202-006253

Projekto tinklapis: work4psy.eu