PSsmile - Socialinių emocinių gebėjimų lavinimas pradinio ugdymo klasėse

PSsmile - Socialinių emocinių gebėjimų lavinimas pradinio ugdymo klasėse

2019 rugsėjo 1d. startavo projektas „Socialinių emocinių gebėjimų lavinimas pradinio ugdymo klasėse“ (angl. ​Socio-emotional Capacity Building in Primary Education (PS.smile).

Projekto tikslas: skatinti socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymą pradinio ugdymo įstaigų bendruomenėse.

Projekto uždaviniai: 

  • Suteikti mokytojams ir tėvams veiksmingas priemones, leidžiančias sėkmingai ugdyti savo ir vaikų socialinius ir emocinius įgūdžius.
  • Parengti mokymo programą ir jos taikymą bei mokymus pedagogams, kad būtų suteiktos reikiamos žinios ir įgūdžiai socialiniam ir emociniam vaikų ugdymui pradinėse klasėse.
  • Sukurti internetinę platformą, skirtą kaupti ir dalintis mokomąja medžiaga su projekte dalyvaujančioms šalims.
  • Sukurti mobiliąją programėlę mokytojams ir tėvams, skirtą socialinių ir emocinių įgūdžių įgijimui ir gerinimui.
  • Viešinti projekto idėją, veiklas, rezultatus, produktus bei testuoti juos Europos ir pasaulio ugdymo institucijų bendruomenėse.
  • Gerinti vietos ir Europos bendruomenių supratimą apie socialinio ir emocinio ugdymo skatinimo svarbą.

Projekto laikotarpis: 2019 09 01 - 2022 08 31

Programa: ERASMUS+ KA2 Strateginė partnerystė Bendrojo ugdymo sektoriuje.

Projekto partneriai:

Projekto numeris: 2019-1-LT01-KA201-060710

Projekto tinklapis: pssmile.emundus.eu

Parsisiųsti lankstinuką >>