HealthEDU - Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme

HealthEDU - Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme

2016 spalio 1d. startavo tarptautinis strateginių partnerysčių ERASMUS+ KA2 projektas inovacijoms „Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme“ (angl. "Innovative teaching methodology of health friendly nutrition development and practice in pre-primary and primary education" (HealthEDU)).

Projekto tikslas – formuoti vaikų, tėvų, įstaigos personalo sveikatai palankios mitybos įpročius, teigiamas nuostatas, ugdyti ir skleisti sveikos mitybos ir gyvensenos principus bei sąmoningumą visoje įstaigos bendruomenėje, įdiegti sveikatai palankius patiekalus vaikų valgiaraščiuose ir suformuoti teisingą valgymo kultūrą.

Projekto metu siekiame parengti vieningą neformalaus švietimo programą ir metodinę medžiagą visai ugdymo įstaigos bendruomenei. Bendruomenę, o ypač vaikus, mokyti sveikatai palankios mitybos principų ir valgymo kultūros per tiesioginius interaktyvius užsiėmimus su maisto gaminimu ir degustacija.

Projekte dalyvauja institucijos-naudos gavėjos. Kiekviena partnerinė institucija atsakinga už bendradarbiavimą su 5 ikimokyklinio švietimo įstaigomis ir 5 pradinėmis mokyklomis, taip pat vaikų klubais, visuomenės sveikatos biurais, asociacijomis, institucijomis, susijusiomis su mityba, sveika gyvensena ir pan. Taigi, projekto bendruomenė iš tiesų didelė ir apima daugiau nei 80 institucijų Europoje.

Pagrindinės veiklos projekte:

 • Nacionalinė ir tarptautinė analizė sveikatai palankios mitybos tematika: vaikų maitinimas namuose ir ugdymo įstaigose, valgymo kultūra ir mitybos suvokimas, nacionaliniai įstatymai bei iššūkiai, poreikiai analizuojami švietimo institucijose, geroji patirtis ir jos pavyzdžiai.
 • Edukacinių mokymų programa ir užsiėmimai. Edukaciniai užsiėmimai bus organizuojami šiais laikotarpiais:
  • lapkričio 8 d.-Europos sveikos mitybos diena;
  • kovo 22 d. – Pasaulinė vandens diena;
  • balandžio 7 d. – Pasaulinė sveikatos diena;
  • spalio 16 d. – Pasaulinė maisto diena.
 • Vaikų piešinių konkursas sveikos mitybos tematika ir laimėjusieji turės galimybę dalyvauti vaikų pažintinėje kelionėse į natūrinius ūkius, maisto pramonės įmones ir pan.
 • Vaikų kelionė į sveiko maisto šalį (pažinimas maisto produktų nuo lauko iki stalo, gaminimas, ragavimas, juslinė analizė pasitelkiant visus receptorius).
 • Vaikų ir šeimos valgymo kultūros formavimas kasdieninių valgymų metu – patarimai, seminarai, diskusijos.
 • Patiekalų, dalyvaujančiose ugdymo įstaigose, analizė ir meniu atnaujinimas pagal poreikį.
 • Mokymai-seminarai bendruomenei sveikatai palankios mitybos tema.
 • Ugdymo įstaigų personalo mokymai – teorinės ir praktinės žinios kaip pagaminti ne tik sveikatai palankų maistą, bet skanų ir kaip pateikti vaikams patraukliai.
 • Metodinė medžiaga ir neformalaus ugdymo programa.
 • Keitimasis patirtimi ir gerąja praktika, sklaida, vertinimas.
 • Baigiamoji konferencija.

Projekto laikotarpis: 2016 10 01 – 2018 09 30 (pratęstas iki 2018 11 30)

Projekto partneriai:

 1. VšĮ „eMundus“, Lietuva, (Kaunas) – koordinuojanti institucija
 2. Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba (buvusi Trakų švietimo pagalbos tarnyba), Lietuva (Trakai)
 3. Pixel Association, Italija (Florencija)
 4. Foundation for development of the cultural BPOCS, Bulgarija (Sofija)
 5. Florida centre de formacion sociedad cooperativa, Ispanija (Valencija)
 6. Kayseri Il Milli Egitim Mudurlugu, Turkija (Kayseri)
 7. European Lab for Educational Technology, Graikija (Sparta)

Projekto Nr: 2016-1-LT01-KA201-023196

Projekto tinklapishttp://healthedu.emundus.eu

Kviečiame jungtis prie HealthEDU bendruomenės: https://www.facebook.com/healtheducommunity