Code Your Future - Parašyk kodą ateičiai

Code Your Future - Parašyk kodą ateičiai

2019 m.  rugsėjo mėn. VšĮ "eMundus" kaip partneris įsijungė į Erasmus+ Strateginės partnerystės Gerosios praktikos mainų projektą "Parašyk kodą ateičiai" (angl. Code Your Future).

Projekto tikslas - kelti mokytojų (pradedant pradinių klasių ir baigiant vidurinio ugdymo klasių, bei IT mokytojų, kurie veda neformalaus ugdymo IT pamokas) skaitmeninio raštingumo kompetencijas bei tobulinti informacinių komunikacinių technologijų (IKT) taikymo įgūdžius, suteikti robotikos ir programavimo pagrindų.

Projektas tęsis iki 2021 m. pavasario ir jo metu numatyti keturi robotikos ir programavimo pagrindų mokymai edukatoriams partnerių institucijose. Projekto partneriai dalinsis patirtimi apie taikomą programavimo mokymą pradinėse klasėse, aptariant sistemas, programas ir sprendimus, kuriuos jie pritaikė, iššūkius, su kuriais susiduriama, o kartu mokysis pagrindinių robotikos ir programavimo įgūdžių.

Projekto laikotarpis: 2018 10 01 - 2021 09 30

Programa: ERASMUS+ KA2 Strateginė partnerystė Bendrojo ugdymo sektoriuje.

Projekto partneriai:

Projekto numeris: 2018-1-TR01-KA201-059502

Projekto tinklapiscodeyourfuture.eu