Veikla

2010-2023 m. vykę ir pasibaigę projektai

Projekto pavadinimas: Comparison of Occupational Healthy and Safety Policies and Conditions in EU Countries and Adaptation of Good Practices at VET Schools (Co-Safe) (Liet. Profesinio sveikatingumo ir saugos strategijos ir sąlygų Europos Sąjungos šalyse pal..

PLAČIAU

Projekto pavadinimas: Virtualios bendruomenės kūrimas besikeičiant nauja mokymo patirtimi (orig. Virtual Community Building by Exchanging New Approaches in Teaching (C.U.B.E)) Projekto vykdymo laikotarpis: 2010 08 01 - 2012 07 31 Koordinuojanti instituci..

PLAČIAU

Projekto pavadinimas: Creating Active Learning Material for Science Educators of Vocational Education (Liet. Aktyvaus mokymosi metodų metodinės medžiagos, susijusios su gamtos mokslų dalykais ir skirtos profesinio švietimo sektoriui, kūrimas) Projekto vy..

PLAČIAU