Erasmus+ KA2 Strateginės partnerystės: Tradition and Innovation @ Kindergarten

Erasmus+ KA2 Strateginės partnerystės: Tradition and Innovation @ Kindergarten

Projekto pavadinimas: „Tradicijos ir inovacijos priešmokyklinio ugdymo įstaigose“ (angl. „Tradition & Innovation @ Kindergarten (TIK)) 

Projekto tikslas - pagerinti vaikų, kurie lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas, ir auklėtojų pagrindines ir horizontaliąsias kompetencijas per tradicinių pasakų sekimą ir palyginimą.

Tikslinės grupės: projektas skirtas priešmokyklinio ugdymo mokytojams ir studentams (būsimiems mokytojams) siekiant pateikti tinkamiausius pedagoginius ir komunikacines priemones (vaizdus, piešinius, paveikslėlius, multimedija produktus), paremtus vietinėmis tradicinėmis pasakomis, su kuriomis turimas stiprus tiesioginis ryšys su kultūriniu ir istoriniu paveldu regione (statulos, rūmai, bažnyčios, objektai ir kt.).

Rezultatai

Projekto laikotarpis: 2017 11 01 - 2019 10 31

Programa: ERASMUS + KA2 Strateginių Partnerysčių projektas

Kiti projekto partneriai:

Projekto Nr: 2017-1-ES01-KA201-038373

Projekto tinklapis: tik.pixel-online.org