Erasmus+ KA2 Strateginės partnerystės: InCounselling50+

Erasmus+ KA2 Strateginės partnerystės: InCounselling50+

Projektas "InCounselling50+ : "Inovatyvus profesinis orientavimas, siekiant skatinti 50+ amžiaus žmonių dalyvavimą darbo rinkoje bei socialiniame gyvenime" (angl. "Incounselling50+: Innovative Counselling to Promote the Participation of People 50+ in the Labour Market and Societal life“) skirtas įmonių žmogiškųjų išteklių specialistams, karjeros planavimo ir įdarbinimo institucijomis, universitetams. VšĮ "eMundus" - projekto partneris, atsakingas už projekto technologinę dalį ir apipavidalinimą.

Projekto laikotarpis: 2016 09 01 - 2019 08 31

Programa: Erasmus+ Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Strategic Partnerships for vocational education and training

Projekto partneriai:

Projekto numeris: 2016-1-DE01-KA203-002883

Projekto tinklapis: http://www.in50plus.com