Academia+  Konsultantų mokymosi ir mainų programa, skirta pagrindiniams Europos šalių darbo rinkos ir visuomenės iššūkiams spręsti

Academia+ Konsultantų mokymosi ir mainų programa, skirta pagrindiniams Europos šalių darbo rinkos ir visuomenės iššūkiams spręsti

2018 gruodžio 1d. startavo tarptautinis projektas „Konsultantų mokymosi ir mainų programa, skirta pagrindiniams Europos šalių darbo rinkos ir visuomenės iššūkiams spręsti" (angl. “Counsellors Study and Training Exchange Program for Key Challenges of European Labour Markets and Societies" (Academia+).

Projekto tikslas  - gerinti mokymo kokybę, sukurti ir pasiūlyti mokymui bei konsultavimui skirtus išteklius, skatinti keitimąsi gerosiomis praktikomis ir žiniomis tarp projekto tiklinės auditorijos - Europos karjeros orientavimo ir konsultavimo specialistų (darbo biržos konsultantų, konsultantų migracijos klausimais, integracijos į darbo rinką specialistų ir t.t.). 

Projekto laikotarpis:  2018 12 01 - 2021 08 31

Programa: ERASMUS+ KA2 Bendradarbiavimas inovacijų srityje ir keitimasis gerąja patirtimi, KA202 Strateginės partnerystės profesinio mokymo srityje.

Projekto partneriai:

Projekto numeris: 2018-1-DE02-KA202-005117

Projekto tinklapis: academiaplus.eu