Veikla

2010-2021 m. projektai

Code Your Future - Parašyk kodą ateičiai

Code Your Future - Parašyk kodą ateičiai

2019 m.  rugsėjo mėn. VšĮ "eMundus" kaip partneris įsijungė į Erasmus+ Strateginės partnerystės Gerosios praktikos mainų projektą "Parašyk kodą ateičiai" (angl. Code Your Future). Projekto tikslas - kelti mokytojų (pradedant pradinių klasių ir baigiant vidu..

PLAČIAU

Academia+  Konsultantų mokymosi ir mainų programa, skirta pagrindiniams Europos šalių darbo rinkos ir visuomenės iššūkiams spręsti

Academia+ Konsultantų mokymosi ir mainų programa, skirta pagrindiniams Europos šalių darbo rinkos ir visuomenės iššūkiams spręsti

2018 gruodžio 1d. startavo tarptautinis projektas „Konsultantų mokymosi ir mainų programa, skirta pagrindiniams Europos šalių darbo rinkos ir visuomenės iššūkiams spręsti" (angl. “Counsellors Study and Training Exchange Program for Key Challenges of European L..

PLAČIAU

Erasmus+ KA2 Strateginės partnerystės: Tradition and Innovation @ Kindergarten

Erasmus+ KA2 Strateginės partnerystės: Tradition and Innovation @ Kindergarten

Projekto pavadinimas: „Tradicijos ir inovacijos priešmokyklinio ugdymo įstaigose“ (angl. „Tradition & Innovation @ Kindergarten (TIK))  Projekto tikslas - pagerinti vaikų, kurie lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas, ir auklėtojų pagrindines ir horizontaliąsi..

PLAČIAU

WBL2.0 - Darbo praktika grindžiamas mokymasis 2.0

WBL2.0 - Darbo praktika grindžiamas mokymasis 2.0

Projektas „Darbo praktika grindžiamas mokymasis 2.0​“ (angl. Work Based Learning 2.0)  nukreiptas į bendradarbiavimą tarp verslo įmonių ir švietimo institucijų, siekiant semtis patirties iš realaus darbo pasaulio, tobulinti esamus mokymo metodus ir besimokanči..

PLAČIAU

Erasmus+ KA2 Strateginės partnerystės: InCounselling50+

Erasmus+ KA2 Strateginės partnerystės: InCounselling50+

Projektas "InCounselling50+ : "Inovatyvus profesinis orientavimas, siekiant skatinti 50+ amžiaus žmonių dalyvavimą darbo rinkoje bei socialiniame gyvenime" (angl. "Incounselling50+: Innovative Counselling to Promote the Participation of People 50+ in the Labou..

PLAČIAU