Vaikų sveikatai palanki mityba. Mokymai Florencijoje

Vaikų sveikatai palanki mityba. Mokymai Florencijoje

2017 m. gegužės 15–19 dienomis, Florencijoje, Italijoje, vyko Erasmus+ Strateginių partnerysčių tarptautinio projekto Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme“ (angl. Innovative teaching methodology of health friendly nutrition development and practice in pre-primary and primary education (HealthEDU)) mokymai. Mokymai buvo organizuojami vienos iš partnerių institucijų, Pixel Asociacijos, bendradarbiaujant su trimis švietimo institucijomis, kurios rengia virtuvės šefus, restoranų, viešbučių darbuotojus. Pagrindinis mokymų tikslas pagilinti žinias mitybos srityje, ypač akcentuojant sveiką mitybą, lėto maisto kultūrą,  sužinoti kokie yra mitybos ypatumai ir geroji praktika Viduržemio jūros regionuose, kur mitybai ir stalo kultūrai yra skiriamas ypatingas dėmesys, taip pat susipažinti su Europos švietimo įstaigose organizuojamu mitybos procesu, privalumais, trūkumais, pasikeisti gerąja praktika ir patirtimi tarp skirtingų šalių mitybos specialistų, aptarti iššūkius, su kuriais susiduriama Europos ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigose.

HealthEDU projektas koordinuojamas VšĮ „eMundus“ projekte dalyvauja septynios institucijos iš šešių Europos šalių, tai partnerės šalys Italija, Graikija, Ispanija, Bulgarija ir Turkija. Visų šių šalių atstovai pasidalino savo patirtimi bei savo šalies situacijos analize mitybos srityje. Ispanijos atstovai akcentavo vietinių-sezoninių maisto produktų naudojimo skatinimą vaikų mitybos racione. Bulgarijos atstovės pabrėžė tėvų atsakomybę dėl savo vaikų sveikos mitybos įgudžių formavimo. Apie mitybos ritmo svarbą vaikų sveikatai pasakojo Projekto koordinatorė Vida Drąsutė. Italijos atstovai buvo atsakingi už praktinę kursų dalį, buvo aplankytos 3 mokyklos ruošiančios mitybos specialistus, virėjus ir kitus su maisto ruošimu ir priežiūra susijusius atstovus.

Projekto tikslas: formuoti vaikų, tėvų, įstaigos personalo sveikatai palankios mitybos įpročius, ugdyti teigiamas nuostatas ir sąmoningumą; skleisti sveikos mitybos ir gyvensenos principus ugdymo įstaigų bendruomenėse; įtraukti sveikatai palankius patiekalus į vaikų valgiaraščius; formuoti teisingą valgymo kultūrą; parengti vieningą neformalaus švietimo programą ir metodinę medžiagą ir vykdyti pilotinius mokymus dalyvaujančiose institucijose.

Projekto metu siekiame parengti vieningą neformalaus švietimo programą ir metodinę medžiagą visai ugdymo įstaigos bendruomenei. bendruomenę, o ypač vaikus, mokyti sveikatai palankios mitybos principų ir valgymo kultūros per tiesioginius interaktyvius užsiėmimus su maisto gaminimu ir degustacija.

Išties labai džiugu, kad projekto dalyvės institucijos – naudos gavėjos, kurios yra ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigos, vaikų laisvalaikio centrai, vaikų neformalaus ugdymo institucijos ir pan. aktyviai įsitraukia į projektą. Šiuo metu Lietuvoje oficialiai į projektą įsitraukė daugiau kaip trisdešimt tokių švietimo įstaigų. Bulgarijoje virš šešiasdešimt, Turkijoje virš penkiasdešimt, Ispanijoje ir Italijoje apie dvidešimt. Šiose institucijose vyksta edukaciniai renginiai, dalinamės įgyta patirtimi su institucijų bendruomenėmis seminarų ir renginių metu, šviečiame vaikučius, tėvelius, personalą sveikos mitybos tematika. Projektas, prasidėjęs praėjusių metų rudenį, sparčiai įgyja pagreitį ir komanda džiaugiasi jau turimais rezultatais.

Projekto tinklapis, kuriame galite rasti daugiau informacijos apie projektą: http://healthedu.emundus.eu

Projekto Europinės bendruomenės socialinis tinklas https://www.facebook.com/healtheducommunity, į kurį galite įsijungti kiekvienas, kuriam aktuali informacija, susijusi su sveika mityba, edukacija. Čia partnerinės institucijos dalijasi savo patirtimi ir įvykusių renginių įspūdžiais.