Tarptautiniai mokymai "Tradicijos ir inovacijos vaikų darželyje"

Tarptautiniai mokymai "Tradicijos ir inovacijos vaikų darželyje"

Birželio 17-21d. Gvadasuare, Ispanijoje, vykdant Erasmus+ Strateginių partnerysčių projektą „Tradicija ir inovacija vaikų darželyje“ (TIK: Tradition & Innovation @ Kindergarten) vyko tarptautiniai mokymai, organizuojami Gvadasuaro savivaldybės ir skirti pedagogams, kurie prisidėjo įgyvendinant projekto veiklas. Projektu siekiama vystyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų kompetencijas, reikalingas mokinių kognityvinių įgūdžių plėtojimui ankstyvojo ugdymo etape, stiprinti ir palaikyti sėkmingo bendradarbiavimo ryšius su vaikų šeimomis per pasakų sekimo prizmę; teigiamai įtakoti vaikų pagrindinius ir universaliuosius gebėjimus; ugdymo procese taikyti inovatyvius audiovizualinius metodus ir įrankius, susijusius su pasakų, legendų pateikimu, analize, sekimu, interpretacija.

VšĮ „eMundus“ – viena iš projekto partnerių institucijų - bendradarbiauja su vaikų darželiais ir priešmokyklinį ugdymą teikiančiomis įstaigomis, kurios projekte veikia kaip asocijuoti projekto partneriai ir prisideda prie projekto veiklų įgyvendinimo ir rezultatų siekimo, testavimo bei vertinimo. Į mokymus buvo pakviestos 3 pedagogės iš Lietuvos, dirbančios skirtingose institucijose: Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja bei socialinė pedagogė, Ieva Gasparovičienė, Kauno darželio-mokyklos „Šviesa“ priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytoja, Elvyra Šliažienė, Mažeikių Valdorfo darželio „Namučiai po Smilga“ vadovė ir pedagogė, Rima Lipskienė, kurios aktyviai dalinosi savo žiniomis, veiklomis su kitais projekto partneriais.

Mokymų metu dalyviai analizavo pasakas ir legendas, kurios atskleidžia tradicijas, ugdo vaikų kultūrinius, socialinius, kognityvinius, bendruosius įgūdžius ir gebėjimus, socialinę atsakomybę, empatijos jausmą, altruizmą, pasitikėjimą, baimės įveikimą, sprendimų priėmimą ir kita. Grupelėse kūrė ir sekė pasakas, naudojant pasakų sekimo kubelius (angl. Story telling cubes), žaidė edukacinius žaidimus, kurie skatina dėkingumo, nuoširdumo, pagarbos, pasitikėjimo jausmų ugdymą, kito žmogaus pajautimą, smulkiąją motoriką (pirštukų žaidimai). Vieną iš mokymo dienų visi kartu aplankė vaikų darželį, kitą dieną, pradinę mokyklą Gvadasuare ir turėjo galimybę sudalyvauti ir pajusti išleistuvių šventės nuotaikas, pabendrauti su tėvais, pedagogais, mokyklos vadovybe. Svečiai buvo labai gražiai priimti, jiems buvo pravestos ekskursijos, pristatytos ir kasdieninės darželio bei mokyklos veiklos, visi vaišinosi tradiciniais ispanų gardumynais (horchata de chufa, fartons).

Mokymuose dalyvavę pedagogai iš Lietuvos, Ispanijos, Rumunijos ne tik įgijo žinių ir profesinių kompetencijų, bet ir pasidalino savo gerąja patirtimi, patys dalyvavo edukaciniuose žaidimuose, juos analizavo, aptarė grupėse. Visas patirtines veiklas ir įgytas žinias pedagogai planuoja taikyti ugdymo procese ir pasidalinti patirtimi su kitais kolegomis vietiniu (darželiuose, mokyklose) bei nacionaliniu mastu (projekto baigiamosios konferencijos metu).

       

DAUGIAU KURSŲ AKIMIRKŲ