Startuoja naujas projektas: Tradicijos ir ir inovacijos priešmokyklinio ugdymo įstaigose

Startuoja naujas projektas: Tradicijos ir ir inovacijos priešmokyklinio ugdymo įstaigose

2017 m. gruodžio 22 d., saulei šviečiant kalėdiškai pasipuošusioje Florencijoje, pirmą kartą susitiko Erasmus+ KA2 tarptautinio Strateginių partnerysčių projekto „Tradicijos ir inovacijos priešmokyklinio ugdymo įstaigose“ (angl. „Tradition & Innovation @ Kindergarten (TIK)) partneriai iš Italijos, Ispanijos, Rumunijos ir Lietuvos.

Partneriai pristatė savo organizacijas, papasakojo apie savo patirtį ir kompetencijas projekto tema, aptarė artėjančias veiklas, pasidalino atsakomybėmis, nusistatė veiklų rezultatų pateikimo terminus.

Per dvejus projekto metus bus sukurta metodinė medžiaga apie priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, jo svarbą vaikų integracijai mokykloje ir jų geresniems mokymosi pasiekimams, taip pat bus pateiktos konkrečios teminės užduotys metodinės medžiagos skaitančiojo pasitikrinimui. Ją sudarys dvi dalys: viena – skirta priešmokyklinio ugdymo pedagogams ir kita – tėvams, turintiems priešmokyklinio amžiaus vaikų.  

Projekto metu kiekviena partnerė šalis įtrauks 5 vaikų darželius/priešmokyklinio ugdymo įstaigas, kuriose tėvai ar kiti vaikų artimieji skaitys po dvi pasakas (vieną - savos šalies, kitą – iš pateiktų partnerių šalių), visi kartu aiškinsis kaip jas suprato ir pagal tai vaikai pieš/klijuos ar kitaip išreikš savo supratimą apie kiekvieną pasaką. Tai skatins vaikų fantaziją, saviraišką, nuomonės išsakymą, ugdys analizavimo įgūdžius. Projekto asocijuoti partneriai – vaikų darželiai/ priešmokyklinio ugdymo įstaigos turės parinkti pasakas, kurios būtų susisietos su realia vieta, realiai gyvenusiu/gyvenančiu žmogumi ar gyvūnu, kt. Pasakų tekstai, aptarimai, vaikų piešiniai, parodantys, kaip vaikai suprato pasakas bus pateikiami šalia partnerių parengtos metodinės medžiagos.

Informacija apie projektą ir jo rezultatus pateikta anglų kalba atviroje visiems prieinamoje projekto internetinėje svetainėje: http://tik.pixel-online.org