SKAITMENINIAI MOKYTOJAI: NAUJOJI KARTA IR IŠŠŪKIAI: Tarptautinė rezultatų viešinimo konferencija

SKAITMENINIAI MOKYTOJAI: NAUJOJI KARTA IR IŠŠŪKIAI: Tarptautinė rezultatų viešinimo konferencija

Kviečiame Jus į tarptautinio „Erasmus+“ programos projekto “SKAITMENINIAI MOKYTOJAI: NAUJOJI KARTA IR IŠŠŪKIAI”  rezultatų viešinimo konferenciją

Tikslinė auditorija: profesinio mokymo centrų ir bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai bei kiti mokyklų atstovai besidomintys skaitmeniniu švietimu, technologijomis ir skaitmeninių kompetencijų vertinimo bei gerinimo galimybėmis.

2020 m. žiemą pasaulinė covid-19 pandemija privertė šimtus tūkstančių švietimo įstaigų perorganizuoti mokymo procesą perkeliant jį į nuotolį, pergalvoti mokymo schemą ir strategijas, adaptuotis prie netikėtai pakitusios situacijos. 

Europos Komisija siekdama skaitmeninio švietimo plėtros, pasiūlė tokias sistemas kaip „DigComp“ ir „DigCompEdu“, leidžiančias nustatyti dviejų tikslinių grupių: mokytojų ir bendrai piliečių, skaitmenines kompetencijas. Prisidėdami prie šios iniciatyvos ir matydami poreikį, kad svarbu vystyti šį įrankį projekto partneriai pasiūlė atkreipti dėmesį, ne tik į skaitmenines kompetencijas ir įgūdžius, bet ir minkštuosius įgūdžius, tokius kaip empatija, refleksija, smalsumas, vaizduotė, atsparumas, kurie taip pat svarbūs ugdymo procese. Tad projekte siekiama vertinti ir gerinti švietimo darbuotojų įvairias kompetencijas bei įgūdžius, kad jie užtikrinčiau jaustųsi rengdami ir teikdami nuotoliniam ar mišriam mokymuisi skirtą turinį, t.y. siekiame plėtoti Skaitmeninio mokytojo vaidmenį.

Projekto partneriai iš Lietuvos, Nyderlandų karalystės bei Ispanijos – profesinio rengimo mokyklos bei neformaliojo švietimo organizacijos konferencijos metu pristatys projekto metu išgrynintą skaitmeninio mokytojo vaidmens apibrėžimą, taip pat kompetencijų žemėlapį bei kompetencijų aprašą DigCompEdu kompetencijų sistemos pagrindu bei sukurtą kompetencijų vertinimo įrankį. Projekte taip pat parengta kvalifikacijos kėlimo programa skirta pagilinti žinias mišraus mokymo pamokų organizavime, konferencijos metu partneriai iš Nyderlandų pasidalins patirtimi šios mokymų programos taikyme. 
Taip pat pristatysime  skaitmeninių įrankių platformą, kurioje aprašytos šių įrankių panaudojimo galimybės nuotoliniame ir mišriame mokyme, jų funkcinės galimybės, naudojimo būdai ir visa tai susieta su kompetencijomis, kurias mokytojai gali patobulinti, naudojant šiuos įrankius.  

Patirtimi ir gerąja praktika dalinsis ir išoriniai ekspertai dirbantys šioje srityje, pristatydami kaip organizuojamos mišraus mokymo pamokos profesiniame mokyme bei kaip DigiCompEdu įrankis gali būti pritaikytas mokytojų kompetencijų bei gebėjimų naudotis įtaigiosiomis technologijomis (papildytos realybės, virtualios realybės ir haptinės technologijos (t.y. 3D prisilietimu) nustatymui.

Konferencijos programa >>

Registracija iki gruodžio 6d. >>

Dalyviams bus išduodami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.