SEMINARAS "Vartai į gabaus vaiko ugdymą ir socialinio emocinio ugdymo svarba"

SEMINARAS "Vartai į gabaus vaiko ugdymą ir socialinio emocinio ugdymo svarba"

Ant vasaros ir rudens slenksčio, 2022 rugpjūčio 26 d. mokytojai, mokyklos vadovai, psichologai, tėvai, jaukioje ir įkvepiančioje aplinkoje, Botanikos sode, Kaune, susirinko atnaujinti žinias, pabendrauti, pabudinti motyvaciją grįžimui į ugdymo procesą ir su šypsena žengti į naujus mokslo metus.

Seminaro tikslas dviejų Erasmus+ projektų „PSsmile“ (kurio tikslas socialinių emocinių įgūdžių ugdymas) ir „GATE“ (kurio tikslas gabių vaikų ugdymo ypatumai) pristatymas, kurie papildo vienas kitą, nes kai kalbame apie gabius vaikus, socialinių emocinių įgūdžių stiprinimas yra labai svarbus. Kalbėjome apie patirtis, tendencijas, sukurtus rezultatus, jų galimą panaudojimą praktikoje.

Žiniomis, idėjomis ir patirtimi dalinosi pedagogai, psichologai, socialinio emocinio ugdymo puoselėtojai, gabių vaikų ugdytojai ir kiti šių sričių specialistai.

Vida Drąsutė pristatė PS.smile projektą, kuriuo siekiama pagerinti suaugusiųjų ir vaikų socialinius emocinius įgūdžius, formuojant vieningą sistemą, kuri pagerintų žmonių santykius, prasmingą bendravimą, savimonę, savitvardą ir kuri skatintų vertybių išsaugojimą ir tausojimą, piliečių socialinę bei emocinę gerovę. Tuo tikslu projekte parengta metodinė medžiaga, mobilioji programėlė ir e.mokymosi kursas, ištestuotos veiklos, skirtos pradinių klasių mokinių socialiniams emociniams įgūdžiams ugdyti, pedagogams suorganizuoti mokymai.

Dėkojame mūsų svečiams, pranešėjams:

Simonui Šabanovui, VU docentui, kuris priminė, kad negabių žmonių nėra, viskas priklauso nuo to, kokias sąlygas suteiksime gabumui/ams atsiskleisti, o taip pat svarbu skatinti kūrybiškos ir motyvuotos asmenybės vystymąsi.

Mindaugui Nefui, VDU licėjaus SOCRATUS direktoriui ugdymui, kuris kalbėjo apie kompetencijomis grįstą mokymąsi ir pasirengimą diegti atnaujintas bendrąsias programas bei padrąsino mokytojus būti atviriems naujovėms. „Tai nėra dalykas apie kurį mes nesame girdėję, tai tik dar vienas iš iššūkių, kurį tikrai įveiksime, nes norint, kad mokiniai tobulėtų, turime tobulėti ir mes. Naujovės yra neišvengiamas dalykas ir norint atliepti kiekvieno laikmečio realijas ir aktualijas, turime būti atviri pokyčiams ir įgytų kompetencijų atnaujinimui“.

Kompetencijomis grįsta mokymo programa, tai į mokinį ir jo poreikius bei prigimtį orientuota programa, laiduojanti galimybių atsiskleidimą. Visuomenei reikalinga programa, jaunų žmonių socializacija.

Diletai Tindžiulienei, VDU Gabių vaikų centro vadovei, kuri pristatė centrą, atrankos etapus, kaip atpažįstami gabūs vaikai, taip pat kalbėjo apie glaudų bendradarbiavimą su Izraelio institucijomis, kurios turi daugiau kaip 30-ties metų patirtį gabių vaikų ugdyme ir kaip mes mokomės iš jų.

Kauno “Ryto” pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Dovilei Rudelienei, psichologei Žydrūnei Jankauskienei, mokytojoms Redai Stasiukonienei, Laimai Bagdonienei, kurios dalinosi gerosios praktikos pavyzdžiais ir pristatė institucijos dalyvavimą Nacionalinės švietimo agentūros projekte „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra”, mokykla tapo viena iš dešimties šalies mokyklų atrinktų dalyvauti šiame projekte. Projekto tikslai – kurti ir plėtoti mokinių gebėjimų atpažinimą ir jų vystymą įgalinant psichologus ir mokytojus pažinti mokinio gebėjimus ir parinkti jiems tinkamiausią ugdymą bei kurti gabių ir talentingų vaikų paieškos, atpažinimo ir ugdymo sistemą.

Renginio dalyvius pasitiko saksofono muzika, dalyviai turėjo progą pabendrauti, aptarti idėjas, pasirengimą naujam mokslo metų startui.