„Sąmoningos tėvystės akademija – ieškome globėjo!”

„Sąmoningos tėvystės akademija – ieškome globėjo!”

Dauguma socialinių darbuotojų patiria „perdegimą“ (angl. „burnout“), kurį, kaip ir dauguma kitų veiksnių, sukelia nuolatinis stresas dirbant su plačiąja visuomene bei turėjimas per daug pareigų. Siekiant išspręsti šią problemą, 2021 m. rugsėjo mėn. 13-17 d. Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos posėdžių salėje vyko tarptautiniai mokymai. Mokymus organizavo projekto partnerė VšĮ “Mano šeimos akademija” (Vilnius, Lietuva) kartu su bendradarbiaujančia asocijuota partnere Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Mokymai remiami vykdant Europos projektą, įgyvendinamą pagal Erasmus+ Strateginių partnerysčių programą “Sąmoningos tėvystės akademija – ieškome globėjo!“ 

Mokymuose dalyvavo keletas projekto partnerių: VšĮ „Mano šeimos akademija“ iš Lietuvos, švietimo fondas „SMART“ iš Lenkijos bei „Instituto de Apoio à Criança“ iš Portugalijos. Renginyje taip pat dalyvavo Vilniaus globos centrai, Vilniaus miesto savivaldybė, Globėjų ir įtėvių asociacija bei Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos nariai, atstovaujantys projekto tikslines grupes (t. y. pedagogai, teikiantys profesionalią pagalbą globėjams, globos koordinatoriams, psichologams, gydytojams, šeimos padėjėjams ir globėjams / įtėviams) ir asocijuotus projekto narius. 

Mokymai buvo orientuoti į specialistų, dirbančių globos srityje, kompetencijų stiprinimą, siekiant apsaugoti nuo per didelės įtampos, ilgalaikio streso ir perdegimo sindromo. Jų metu buvo nagrinėjamos pagrindinės temos: perdegimo sindromo simptomai, kaip padėti kolegoms išvengti perdegimo, kaip nustatyti rizikos veiksnius ir pagerinti darbuotojų savijautą. Svarbiausia pasitelkus įvairus praktinius metodus bei technikas padėti pačiam sau. 

Dalyviai dalinosi savo patirtimi ir žiniomis bei užmezgė konstruktyvų dialogą. Buvo kalbama ne tik apie profesinį perdegimą, bet ir skirtingas perdegimo rūšis su kuriomis susiduria tėvai bei globėjai, taip pat aptarti praktiniai perdegimo atvejai globėjų ir įtėvių šeimose. Ši patirtis išmokė partnerius, kad norint pasirūpinti kitais, visų pirma svarbiausia pasirūpinti pačiu savimi. 

Dalyviai labai vertino tai, kaip mokymai buvo suorganizuoti, jų vietą bei nagrinėtas temas.  Bendradarbiaujant  Europos projektuose, dalindamiesi informacija apie savo šalis dalyviai turėjo galimybę geriau įsigilinti į aptariamas temas. 

Kaip jau minėta, šis renginys yra Europos projekto dalis, kuris vyksta 2020 09 01 - 2023 08 31. Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti globėjų, įtėvių ir jais ketinančių tapti asmenų šeimas bei stiprinti ir plėtoti tiek jų, tiek švietėjų ir kitų darbuotojų, dirbančių ir bendradarbiaujančių su minimomis šeimomis kompetencijas.

Projekto tikslas įgyvendinamas siekiant:

  • teikti įvairią paramą: akivaizdiniai ir internetiniai mokymai asmenims, dirbančiais su globėjais, įtėviais ir jais ketinančiais tapti, taip pat mokymai globėjų, įtėvių šeimoms. Mokymai vykdomi bendradarbiaujant su užsienio partnerinėmis institucijomis (akivaizdiniai mokymai vyks projekto laikotarpiu Lietuvoje, Lenkijoje, Portugalijoje);
  • sukurti įrankius padėsiančius tobulinti globos procesus;
  • stiprinti globėjų šeimų įvaizdį ir savitarpio paramą.

Daugiau apie projektą: https://consciousparentacademy.com