"Walkscapes" metodo išbandymas Parmoje – būdas tyrinėti, kurti ir tobulėti

"Walkscapes" metodo išbandymas Parmoje – būdas tyrinėti, kurti ir tobulėti

„Walkscape“ yra vaikščiojimas, kurio metu giliau pažvelgiama į tris svarbius meno istorijos momentus, kuriuose patirtis, susijusi su ėjimu, buvo lūžio taškas.

"Walkscapes" kalba apie pasivaikščiojimą kaip kraštovaizdžio architektūrą. Vaikščiojimas kaip savarankiška meno forma, pagrindinis veiksmas simbolinėje teritorijos transformacijoje, estetinis pažinimo instrumentas ir fizinis „susiderėtos“ erdvės transformavimas, paverčiamas miesto intervencija. (Resource)

2022 m. spalio 5–10 d. 2 Erasmus+ programos Walkscapes projekto metu dviejų partnerinių šalių institucijos eksperimentavo "Walkscapes" metodą tyrinėjant Parmos (Italijoje) užtvenktos upės kraštovaizdį ir vagą. Mokymai "Walkscapes" metodu buvo organizuojami koordinuojančios institucijos Laboratorio Urbano di Prossimità (LUP).

Šiuos mokymus sudarė 5 dienų sesijos, leidžiančios partneriams dalytis patirtimi, iki šiol išmoktomis pamokomis ir planuoti tolesnius veiksmus, ypač „Pasivaikščiojimo peizažus“, kurie yra projekto esmė. Šio renginio metu partneriai susitiko Parmoje ir kartu plėtojo šias veiklas:

  1. išanalizavo rezultatus, pasiektus užbaigus ankstesnes projekto veiklas;
  2. išbandė "Walkscapes" metodą su 8 partnerystės nariais (4 iš eMundus ir 4 iš LUP), atliko „Walkscape“ vaikščiojimą, kuriame dalyvavo ir partneriai, ir asocijuoti partneriai.

„Walkscape“ metodo bandymu buvo siekiama (i) išbandyti Walkscaping metodiką partnerystės viduje, siekiant ją optimizuoti prieš įtraukiant tikslines grupes, (ii) pristatyti socialines, aplinkos, ekonomines ir urbanistines problemas, turinčias įtakos Parmos miestui ir palyginti jas su Kauno problemomis.

1 diena. Pasivaikščiojimas: LUP techninė indukcija ir Parmos upės miesto tyrinėjimas Maršrutą kuravo Laboratorio Urbano di Prossimità – APS, kartu su architekte Gabriele Nicoli

2 diena. Pasivaikščiojimai – vaikščiojimas kaip estetinė praktika Diskusijos su visais partneriais kartu ir Walkscape (2 dalis) su architekte Gabriele Nicoli.

3 diena. e-Mundus neformaliojo švietimo kursai ir dalijimasis gerąja patirtimi, susijusia su "Walkscapes" praktikomis Kaune.

4 diena. Projekto valdymo darbuotojų susirinkimas, kuriame aptariami rezultatai ir jų tobulinimas 5 diena. Atsiliepimai, idėjų generavimas apie ankstesnę walkscape patirtį, vertinimas.