Pirmasis "TREE" projekto tarptautinis partnerių susitikimas (virtualus)

Pirmasis "TREE" projekto tarptautinis partnerių susitikimas (virtualus)

2021 m. gruodžio 14 d. įvyko pirmasis projekto „MIKRO IR PROJEKTINIO MOKYMO METODAIS GRĮSTAS ŽIEDINĖS EKONOMIKOS IR EKOLOGINIO SĄMONINGUMO KURSAS, SKIRTAS PROFESINIO RENGIMO INSTITUCIJOMS (TREE)“ susitikimas virtualiai.

Projektą pristatė koordinuojanti institucija - eMundus,  paaiškino esminius viso projekto aspektus: laukiamus rezultatus, tikslus, partnerystę, finansų ir administravimo taisykles, sklaidos ir sukurtų rezultatų panaudojimo strategiją.

Projektu TREE siekiama padidinti profesinio rengimo institucijų mokinių įsidarbinimo galimybes, kuriant naujovišką tvaraus vystymosi švietimo kursą ir skatinti žiedinės ekonomikos plėtrą (CE) apibrėžiant „žaliuosius įgūdžius“, kurių reikia darbo rinkai.

Siekiant šio bendro tikslo, planuojami įgyvendinti šie uždaviniai:

  • Integruoti CE ir tvarumo mokymą į profesinių mokyklų mokymo programas ir dėstomus dalykus;
  • Sukurti glaudesnį ryšį tarp profesinio mokymo įstaigų ir įmonių, kurios taiko tvarią praktiką;
  • Didinti profesinių mokyklų patrauklumą;
  • Skatinti elgsenos pokyčius, kurie formuotų tvarius, aplinkai draugiškus įpročius mokinių kasdieniniame gyvenime,
  • Remti ir skatinti perėjimą iš linijinės į žiedinę ekonomiką.

Susitikimas prasidėjo projekto koordinatoriaus pasveikinimu, darbotvarkės patvirtinimu ir kiekvieno projekto partnerio (jų kompetencijų, darbo ir patirties Europos projektuose) pristatymu, kad būtų galima susipažinti ir pradėti sukurti tvirtą pagrindą būsimam bendradarbiavimui.

„eMundus“ pristatė šias temas:
- Projekto konteksto, tikslo, rezultatų, tikslinių grupių ir veiklų grafiko aprašymas; buvo apibūdinti tarptautiniai partnerių susitikimai ir mokymo veikla, taip pat priemonės ir metodikos, skirtos projekto rezultatų kūrimui;
- projekto biudžeto struktūros ir administracinių taisyklių paaiškinimas;
- pagrindinės viešinimo, rezultatų panaudojimo ir tvarumo strategijos ypatybės;
- vidinė duomenų bazė.


Projekto partneriai:
- Koordinuojanti institucija viešoji įstaiga „eMundus“ (Lietuva)
– S.A.F.E. Projektai (Nyderlandai)
- Kėdainių profesinio mokymo centras (Lietuva)
- Valgos apskrities profesinio rengimo centras (Estija)
- Zinev Art Technologies (Bulgarija)
- Profesinė mokykla „Prof. Dr. Asenas Zlatarovas“ (Bulgarija)

Projektas TREE finansuojmas Europos Komisijos pagal programą Erasmus+ KA220 – Bendradarbiavimo partnerystės profesinio mokymo srityje.

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia >>

Projekto tinklapis treeproject.eu

 

Sekite mus:
- Facebook: @TREE.project.for.teaching.circular.economy
- Instagram: @tree_euproject
- LinkedIn: TREE projektas