2010 m. rugsėjo 6-7d., Trakuose, vyko Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig Partnerystės projekto C.U.B.E pirmasis projekto partnerių susitikimas.
 
Susitikimo metu buvo pristatyti Grundtvig partnerysčių projektų valdymo ir administravimo ypatumai, aptartas projektas C.U.B.E išryškinant jo tikslus, potikslius, veiklas, planuojamus rezultatus, bendri projekto etapai, detaliai aptartos veiklos, pasiskirstyta atsakomybėmis, užduotimis, aptartas veiklų atlikimo terminas. Taip pat buvo išrinkta Projekto Valdymo Grupė (Project Management Group), kurią sudaro po vieną atstovą iš partnerinės šalies, aptartos atsakomybės ir veiklos.

Projekto susitikimo metu partneriai turėjo puikią progą susipažinti formalioje ir neformalioje aplinkoje, taip pat buvo organizuojami kultūriniai vizitai, programa (kelionė laivu po Galvės ežerą, ekskursija po Vilnių, ekskursija po Trakus ir muziejų), kad svečiai galėtų pažinti kitos šalies kultūrą, tradicijas bei virtuvę.

Detalesnė informacija apie projektą