"DIGIFINEDU" projekto partnerių susitikimas Lietuvoje

"DIGIFINEDU" projekto partnerių susitikimas Lietuvoje

Projekto „DigiFinEdu“ komandoms pradedant pirmąsias veiklas, 2022 vasario 24d. partneriai susirinko į pirmąjį gyvai suorganizuotą susitikimą Raseiniuose. Pirmą kartą projekto „DigiFinEdu“ partneriai susitiko online tik startavus projektui, vasario 4d., tai buvo puiki galimybė išgirsti vieniems apie kitus ir aptarti trumpai administracinius klausimus bei apžvelgti projektą (angl. project at a glance).  Susitikimą Raseiniuose organizavo koordinuojanti institucija Raseinių Šaltinio progimnazija bei prie organizavimo prisijungė partnerinė institucija VšĮ „eMundus“.

Susitikimo metu detaliai aptartos pirmojo rezultato (R1: DigiFinEdu metodinė medžiaga) veiklos, šablonai, turinys, atsakomybių pasiskirstymas, taip pat sklaidos strategija, kokybės ir vertinimo planas. Aptarta asocijuotų partnerių įtraukimo į projektą nauda, pasidalinta patirtimi ir gerąja praktika bendradarbiaujant projektuose su suinteresuotomis šalimis.

Akivaizdinio susitikimo metu buvo puiki galimybė visiems pasisakyti bei grupinio darbo metu detaliai išnagrinėjome bei užpildėme Poveikio+ lentelę, tai leido numatyti kokią įtaką projektas turės kiekvienai tikslinei grupei: mokytojams, vaikams, partnerinėms institucijoms, kitoms suinteresuotoms šalims. Visi pasidalinome idėjomis ir jas apjungdami išvystėme puikų planą kaip dirbti su šiomis tikslinėmis grupėmis, kaip jas pasiekti, informuoti, kad įtaka būtų kuo didesnė.

"Finansinio raštingumo skatinimas pradiniame ir pagrindiniame ugdyme, naudojant žaidybinimą ir skaitmeninį istorijų pasakojimą (Digifinedu)" (angl. "Promotion of financial literacy in primary and secondary education through gamification and digital storytelling (Digifinedu)"), projektu siekiama padidinti pradinio ir pagrindinio ugdymo mokinių (9–12 m.) finansinį raštingumą „FinLit“, kad jie taptų finansiškai sumaniais suaugusiais.

Projekto svetainė: digifinedu.eu

Projekto socialinis tinklas: https://www.facebook.com/Digifinedu

Daugiau apie projektą "eMundus" puslapyje: DigiFinEdu

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.