Projekto C.U.B.E. baigiamoji konferencija tema “IKT naudojimas švietime”

   

Projekto C.U.B.E. komanda organizavo Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig partnerysčių projekto „Virtualios bendruomenės kūrimas besikeičiant nauja mokymo patirtimi“ (orig. Virtual Community Building by Exchanging New Approaches in Teaching) (C.U.B.E.), baigiamąją konferenciją, remiamą Europos komisijos.

Šis renginys vyko 2012 m.  birželio 22 d., Trakuose, Lietuvoje.

Šia konferencija tikimasi pritraukti dėstytojus, mokytojus ir kitus su švietimu susijusius darbuotojus, dirbančius suaugusiųjų mokymo srityje, suteikti jiems galimybę susitikti formalioje ir neformalioje aplinkoje, bei pasidalinti patirtimi apie naujausius pasiekimus, informacines technologijas, kursų suaugusiųjų švietėjams teikimą virtualioje erdvėje ir kita.

Renginyje dalyvavo kviestiniai svečiai, kurie kalbėjo apie IKT naudojimą švietime, dalinosi sėkmės istorijomis, pristatė Mokymosi objektų saugyklą, taip pat buvo pristatyta institucijų, dalyvaujančių projekte C.U.B.E patirtis, projekto įgyvendinimo žingsniai bei rezultatai. Šio renginio metu buvo paruošta vieta skirta sklaidai, plakatams ir lankstinukams išdėstyti, kurioje dalyviai galėjo pasidalinti informacija apie vykdomus projektus susijusius su informacinėmis komunikacinėmis technologijomis bei suaugusiųjų švietimu.

Detalesnė informacija apie projektą www.vcube.eu