2010 m.  liepos 11-18 dienomis Palerme (Italijoje, Sicilijos saloje) vyko Grundtvig programos kvalifikacijos kėlimo kursai tema „DIGITAS - A Crash Course in Media Education for Parents and Grandparents“

Pradėdama pasakoti įspūdžius iš vykusių kursų, norėčiau paminėti, kad kvalifikacijos kėlimo kursai, tai puiki galimybė pagilinti savo žinias, pasikeisti patirtimi ir gerosios praktikos pavyzdžiais, įgyti naujų kompetencijų, sukurti naujas partnerystes projektams, pakeisti aplinką, pažinti kitą kultūrą bei pasikrauti naujų jėgų ir motyvacijos tolimesniam darbui.

Prieš kiekvieną tarptautinį renginį, ar tai būtų kvalifikacijos kėlimo kursai, ar pažintinis vizitas, ar kontaktiniai seminarai, Švietimo mainų paramos fondas organizuoja monitoringo seminarą, skirtą vizitų / seminarų /kursų dalyviams, kurio metu dalyviai gali ne tik išgirsti daug naudingos informacijos apie pasirengimą tokiems vizitams, sužinoti apie jų laukiančias ataskaitas ir dokumentų pildymą, bet ir susipažinti vieni su kitais dar iki išvykstant į kelionę, išklausyti gerosios patirties pranešimų iš dalyvių, jau dalyvavusių tokiuose renginiuose. Tai tikrai padrąsina dalyvius ir jie jaučiasi pasirengę kelionei ir labiau užtikrinti savimi. Taigi toks monitoringo seminaras šį kartą taip pat buvo ne išimtis.
Kursuose bendravimo ir darbo kalba buvo anglų. Tai taip pat puiki galimybė įtvirtinti užsienio kalbos žinias.
Kursuose buvo 15 dalyvių (įskaitant besimokančiuosius, dėstytojus, stebėtoją/kursų vertintoją, projekto partnerius) iš 6 Europos šalių (Lietuvos (4), Rumunijos (5), Italijos (1), Belgijos (1), Portugalijos (3), Ispanijos (1))
 

    

Kursai prasidėjo bendra vakariene, kuri pralaužė ledus ir suteikė dalyviams galimybę susibendrauti, degustuojant skaniausius, burnoje tirpstančius sicilietiškus patiekalus, kurių pabaigos nesimatė :) . Po vakarienės dalyviai drauge emocionaliai stebėjo Pasaulio futbolo čempionatą, smagu buvo tai, kad laimėjo ispanai, nes kursų komandoje viena iš dėstytojų buvo ispanė.

Antroji seminaro diena (oficialioji dalis) prasidėjo dalyvių ir dėstytojų oficialiu prisistatymu, institucijos pristatymu. Kadangi išvakarėse ispanai laimėjo pasaulio futbolo čempionatą, tad perduodami žodį kitam dalyviui tarsi žaidėme futbolą ir mėtėme iš popieriaus sulankstytą "kamuolį", tai suteikė jaukesnės atmosferos įspūdį. Po dalyvaujančiųjų prisistatymo buvo trumpai pristatytas Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig paprogramės projektas DIGITAS ir kursų sąsaja su juo (pristatė projekto koordinatorius (Lucian Branea iš Rumunijos), po pietų aptarėme Moodle platformą (prie kurios buvome prisijungę dar iki kursų ir kurioje diskutavome, išsakėme savo nuomonę nurodytais klausimais), darbą joje, privalumus ir trūkumus. 

Trečią dieną kursus vedė ispanė, daug diskutavome įvairiais klausimais: kokias technologijas suaugusieji naudoja, su kokiais sunkumais susiduria, kaip reiktų organizuoti kursus suaugusiesiems, išsakėme savo nuomonę aptartomis temomis, nemažai laiko truko darbas grupelėse. Teorija ir diskusijos buvo paįvairintos žaidimais, į kuriuos buvo įtraukiami visi dalyviai. Dienai einant į pabaigą kūrėme „filmą“ visi drauge.

Ketvirtą dieną kursus vedė belgas, dienos tematika buvo įdomi, aktuali, nauja savo turiniu (kalbėjome apie senelių ir anūkų mokymą/si ir technologijų naudojimą), praktiškai išbandėme ir aptarėme bei palyginome įrankius skirtus giminės medžio kūrimui (Family Tree Builder, My Heritage, Time Rime), bendravimui socialiniuose tinkluose (Facebook, LinkedIn, Twitter) ir pan., išmėginome kitus įrankius, programinę įrangą ir pan. (Daazo, Layar, Tubemogul, BeeDocs, Trendsmap, Mashable, Google Latitude, Scvngr.com, Foursquare ir kt.). Buvo naudojamas projektorius trumpiems filmukams iš Youtube, kurie buvo naudingi ir įdomūs.

Kitomis dienomis kursus vedė rumunai, teorija ir praktika buvo paįvairinta diskusijomis, besimokančiųjų nuomonės ir patirties pasidalinimu, darbu grupėse.
Kas dieną buvo užduodami nedideli namų darbai, dažniausiai įvairūs pamąstymai, kuriuos kitą kursų dieną aptardavome visi kartu.
Kursų metu pasidalinome kursų organizavimo metodika, patirtimi, "ledus pralaužiančiais" žaidimais, kurie išjudina besimokančiuosius, taip pat aktyviai dalyvavome diskusijose, atlikome praktines užduotis, dirbome grupėse, išmėginome pristatytas informacines technologijas, programas, įrankius.
Kas dieną po kursų kartu keliavome po nuostabias Palermo apylinkes, miestelius, degustavome sicilietiškus patiekalus, mėgavomės ypatingo skonio kava ir ledais.
Puikiai ir gan darbingai praleistas laikas (ypač įvertinant tai, kad dirbome vasarą :) ) tarptautinių kursų metu Palerme liks neužmirštas ir tikimės tolimesnio bendradarbiavimo kartu ruošiant ir teikiant projektus.

Vida

_______________________________________________________________________________________________