Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig Partnerystės projekto C.U.B.E partnerių 2-asis susitikimas

2011 m. kovo 14-15 d. Palerme, Sicilijoje, Italijoje, vyko antrasis Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig Partnerystės projekto C.U.B.E partnerių susitikimas.
Visi partneriai pristatė veiklas ir projekto sklaidą, taip pat apklausų, siekiant išsiaiškinti technologijų naudojimo potencialą ir suaugusiųjų švietėjų žinias bei patirtį naudojant technologijas mokyme, rezultatus. Rezultatai buvo aptarti, diskutuojama ir keičiamasi patirtimi dėl technologinių sprendimų, įrankių panaudojimo, paskaitų, kursų suaugusiesiems organizavimo. Buvo pristatyti projekto vertinimo rezultatai, aptariamos tolimesnės veiklos. Susitikimo metu buvo numatyta puiki kultūrinė programa ir itališkos virtuvės ypatumų pažinimas.