Kuriamas pagalbos vadovas, padėsiantis įsidarbinti jaunuoliams, turintiems psichikos sveikatos sutrikimų

Kuriamas pagalbos vadovas, padėsiantis įsidarbinti jaunuoliams, turintiems psichikos sveikatos sutrikimų

2020 m. spalio 30 d. vyko tarptautinio projekto „Inovatyvus mentalinių sveikatos problemų turinčių NEET[1] jaunuolių karjeros konsultavimo ir į darbo rinką įtraukimo modelis“ (Work4Psy) partnerių 3-čiasis susitikimas. Dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos ir su tuo susijusių griežtų ribojimų, susitikimas vyko internetu.

Partneriai aptarė pagrindinio projekto intelektinio produkto - pagalbos vadovo, skirto padėti įsidarbinti ir išlikti aktyviems darbo rinkoje jaunuoliams, turintiems psichikos sveikatos sutrikimų, kūrimą.

Šis pagalbos vadovas taip pat skirtas darbo/karjeros konsultantams, psichikos sveikatos specialistams, jaunuolių, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų, artimiesiems - asmenims, kurie gali ženkliai prisidėti padedant jaunuoliams siekti tobulinti savo gebėjimus, didinti motyvaciją, pasitikėjimą savimi, ieškoti darbo, dirbti.

NEET jaunuoliai dažnai dėl turimo sutrikimo niekur nesimoko, neturi išsilavinimo, yra priklausomi nuo kitų asmenų arba valstybės mokamų pašalpų. Jaunam žmogui, turinčiam psichinės sveikatos problemų, aktyviam veikimui visuomenėje egzistuoja socialinės kliūtys, sveikatos sistemos problemos, diskriminacija ir stigma, atsiskyrimo ir nejudrumo jausmas ir kt. Darbo turėjimas jiems yra labai svarbus veiksnys savo savivertei didinti, įgalinimas darbo rinkoje suteikia daugiau galimybių kontroliuoti savo gyvenimą ar situaciją. Socialiniu ir ekonominiu požiūriu jaunų žmonių įgalinimas iš esmės yra palankių sąlygų sudarymas tobulinti save ir savo talentus bei aktyviai dalyvauti socialiniame ir ekonominiame gyvenime bei darbo rinkoje.

Kuriamą pagalbos vadovą - priemonių rinkinį, skirtą NEET jaunuolių darbo integracijai pagerinti sudaro 7 dalys:

  1. Žinių spragos – apžvalga apie darbo konsultavimo ir palaikomo užimtumo svarbą NEET jaunuoliams.
  2. Karjeros intervencijos būdai žmonėms, turintintiems psichinių sveikatos sutrikimų, partnerių šalyse (Vokietijoje, Graikijoje, Italijoje, Lenkijoje).
  3. Darbinių tinklų kūrimas darbo rinkoje - tinklų kūrimo būtinybė, praktiniai patarimai kaip kurti tinkus, darbdavių perspektyva.
  4. Discriminacija ir stigma – diskriminacija dėl psichinės sveikatos sutrikimų visuomenėje ir darbo vietoje, vyraujantys stereotipai, kovos su diskriminacija būdai.
  5. Žmonių, turintinčių psichinių sveikatos sutrikimų, įgalinimo būdai, sveikimas, NEET jaunuolių, turinčių psichinių sveikatos sutrikimų, įgalinimas.
  6. Darbas su artimaisaisiais (jaunuolių šeimomis ir draugais) – artimųjų vaidmuo padedant jauniems žmonėms, turintiems psichinių sveikatos sutrikimų, geriau pažinti save, identifikuoti savo stiprybes ir silpnybes, išgryninti savo tikslus, siekti išsilavinimo, integruotis į darbo rinką.
  7. Priemonės ir veiklos – praktinės užduotys, skirtos tobulintis kiekvienai projekto tikslinei grupei: NEET jaunuoliams, karjeros konsultantams, psichinės sveikatos specialistams, šeimos nariams ir draugams.

Kiekvieną pagalbos vadovo dalį sudaro apžvalga, mokymosi rezultatai, pratimai, bibliografija, nuorodos į papildomus išteklius.

Pagalbos vadovas bus parengtas 5 kalbomis (EN, IT, DE, PL, GR), internete bus prieinamas nuo 2021 m. liepos mėn.

Taip pat bus parengtos pagalbos vadovo naudojimo taisyklės bei atvira skaitmeninė mokymosi platforma, kurios turinio pagrindas  - interaktyvios karjeros konsultavimo priemonės, papildomi ištekliai, reikalingi NEET jaunuoliams  integruotis į darbą ir švietimą.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai pagal ERASMUS+ Programą. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Daugiau informacijos projekto svetainėje work4psy.eu

 

[1] NEET sąvoka pasaulinėje praktikoje reiškia niekur nedirbantį ir nesimokantį jaunimą (angl. „Not in Education, Employment, or Training“).