Integruotas dalyko ir kalbos mokymas vis aktualesnis mokyklose

Integruotas dalyko ir kalbos mokymas vis aktualesnis mokyklose

CLIL – integruotas dalyko ir kalbos mokymas – tai atsakas į daugelio mokyklų poreikį stiprinti užsienio kalbos ir matematikos bei gamtamokslinių dalykų mokymą. 2019 11 01 pradėtas vykdyti dviejų metų tarptautinis Erasmus+ Strateginių partnerysčių, kuriančių intelektinius produktus, projektas CLIL for STEAM (CLIL4S). Lietuvoje projekto partnerinė institucija Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija, eMundus prie projekto prisijungė gruodžio pradžioje kaip asocijuotas partneris, kuris siekia, platesnio projekto ir jo rezultatų viešinimo, informacijos sklaidos Lietuvos ir Europos mokyklose.

CLIL4S projekto metu, savo dalykų ekspertai sukurs metodinę medžiagą, padedančią mokytojams, besidomintiems integruotu dalyko ir kalbos mokymu, patiems sukurti mokymo įrankius integruotam mokymui. Taip pat projekte siekiama sukurti bendruomenę besikeičiančią gerąja patirtimi, kurioje mokytojai galės keistis savo sukurtais mokymo įrankiais ir patarimais mokant dalyko užsienio kalba.

Tarptautinis švietimo institucijų bendradarbiavimas ne tik skatina mokytojų profesinį tobulėjimą, padeda sukurti mokytojui ir mokiniui patrauklius mokymo(si) būdus, bet ir padeda geriau pažinti Europos skirtingų šalių švietimo sistemas, darbo metodus, susipažinti su naujom technologijomis ir įrankiais, skirtais mokymo proceso vykdymui ir jo gerinimui. Tokie projektai taip pat padeda mums tobulėti ir asmeniškai, motyvuoja, įkvėpia darbui, leidžia pažinti kitas kultūras, bendrauti ir bendradarbiauti be sienų - sakė projektą Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje koordinuojanti anglų kalbos mokytoja Dalia Valikonienė.

Daugiau apie projektą: https://clil4steam.pixel-online.org