DVIKALBYSTĖS IR DAUGIAKALBYSTĖS PRIVALUMAI BEI INTEGRACIJA UGDYMO PROCESE

DVIKALBYSTĖS IR DAUGIAKALBYSTĖS PRIVALUMAI BEI INTEGRACIJA UGDYMO PROCESE

2023 m. kovo 31 d. apie pusšimtis Lietuvos ugdymo įstaigų pedagogų ir administracijos susirinko į „Erasmus+“ programos projekto “BIMO: DVIKALBYSTĖ VIENAKALBĖJE APLINKOJE” rezultatų viešinimo konferenciją, kurią organizavo Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla įgyvendinant šį projektą ir VšĮ “eMundus”, kuris projekte dalyvavo kaip asocijuotas partneris, atsakingas už projekto sklaidą ir organizacinius procesus.

Dvikalbystė ar daugiakalbystė yra naudinga dėl kelių priežasčių. Pirma, ji padeda geriau suprasti kitas kultūras ir bendrauti su kitų kalbų žmonėmis. Antra, ji gerina žmogaus kognityvinius gebėjimus, tokius kaip problemų sprendimą, kūrybiškumą. Trečia, dvikalbystė tobulina atminties ir mąstymo procesus, kadangi reikia nuolat persijungti tarp kalbų ir smegenys yra įveiklinamos papildomai. Ketvirta, žinios apie kitas kalbas, jų mokėjimas gali būti naudingas karjeroje. Galiausiai, dvikalbystė naudinga asmeniniam tobulėjimui ir savirealizacijai, nes ji padeda pamatyti pasaulį kitu kampu, bendrauti, suprasti kitataučius, o ir formuoja mūsų atvirumą, lankstumą, suvokimą ir požiūrį į pasaulį.

„BiMO“ projekto tikslas – padėti mokyklų vadovams ir mokytojams praplėsti tėvų požiūrį, nuomonę ir poreikius vienakalbėse bendruomenėse, kuriose diegiamos dvikalbės švietimo programos, taip pat sukurti bendrą ryšį/sąjungą su visuomenėmis, turinčiomis didesnę kasdienės dvikalbystės ir dvikalbio švietimo patirtį. 

Konferenciją atidarė mokinio Andriaus muzikos kalba ir mokinės Brigitos angliška daina skambinant gitara. Renginio metu dalyviai susipažino su projekto „BiMo“ (orig. Bilingualism in Monolingual Contexts) pristatymu ir rezultatais: dvikalbystės naudojimo verte ir skatinimu ugdyme, poreikiu bei įtakomis ugdymo specialistams, ugdytiniams ir jų šeimoms. Taip pat buvo pristatyti  Lietuvos, Rumunijos, Italijos ir Ispanijos partnerių metodai ir gerosios patirtys, padėsiančios dvikalbystę lengviau integruoti į ugdymo procesą.

Viena iš konferencijos pranešėjų buvo italė, kurios pranešimas buvo lietuvių kalba, kurią į Lietuvą atvedė mokslai ir, kuri per 7-nerius Lietuvoje praleistus metus puikiai kalba lietuviškai, dirba KTU, studijuoja doktorantūroje ir drąsiai komunikuoja bei tobulina savo kompetencijas bei kalbines žinias.

Konferencijos metu pranešėjai ir išorės ekspertai itin didelį dėmesį skyrė dvikalbystės rezultatų ir metodų bei gerosios patirties dalinimuisi, siekiant padėti Lietuvos ugdymo specialistams sistemingai pasinaudoti gautais projekto rezultatais, įtraukiant juos į kasdienį mokymo proceso organizavimą, optimizuojant gerosios patirties sklaidą ugdymo procese.

Konferencijos pranešimai:

„BiMo: dvikalbystė vienakalbėje aplinkoje“ >>

„BiMo projekto rezultatai ir naudingos nuorodos“ >>

„Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas. Kaip pasiruošti pamokai?“ >>

„Dvikalbystė - matyti save veidrodyje“ >>

 

Įdomūs faktai apie kalbas:


* Pasaulyje yra nuo 6000 iki 7000 kalbų, kuriomis kalba 7 milijardai žmonių 189 nepriklausomose valstybėse.
* Europoje yra 225 vietinės kalbos, tačiau tai tik 3 procentai viso pasaulio kalbų.
*  Bent pusė pasaulio populiacijos yra dvikalbiai ar daugiakalbiai, tai reiškia, kad jie moka dvi ar daugiau kalbų.

Visi su projektu susiję rezultatai ir internetiniai kursai pasiekiami projekto tinklapyje: bimo.pixel-online.org