4-asis Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci partnerystės projekto susitikimas

2012 m. kovo 17-18 d., Iasi, Rumunijoje, vyko 4-asis projekto "Creating Active Learning Material for Science Educators of Vocational Education" partnerinis susitikimas, skirtas aptarti atliktus darbus, veiklų ir proceso vertinimą, metodus, susijusius su aktyviu mokymu, tartasi dėl tolimesnių veiklų ir jų atlikimo terminų. Taip pat buvo organizuojamos ekskursijos, kultūrinė programa.