3-čiasis Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci partnerystės projekto susitikimas

2011 m. rugpjūčio 25-26 d., Trakuose, vyko 3-asis tarptautinio Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci partnerystės projekto "Creating Active Learning Material for Science Educators of Vocational Education" (liet. Aktyvaus mokymosi medžiagos, skirtos profesinio mokymo gamtos mokslų pedagogams, sukūrimas) partnerių susitikimas, organizuojamas lietuvių partnerių institucijų:  VšĮ "eMundus" ir Trakų švietimo centro.

Susitikime dalyvavo atstovai iš Turkijos, Ispanijos, Kipro, Rumunijos, Vengrijos. Susitikimas skirtas aptarti naujoves švietimo srityje, pasidalinti gerąją patirtimi kaip ir kokie naudojami aktyvaus mokymo metodai mokant profesinio mokymo, ypač akcentuojant gamtos mokslus. Taip pat buvo diskutuojama apie atliktus darbus, tariamasi dėl tolimesnių veiklų. Vyko piešinių, plakatų paroda-varžybos "Aktyvus gamtos mokslų mokymasis". Kiekviena partnerinė institucija pristatė po 2-4 geriausius savo institucijoje išrinktus darbus minėta tematika ir projekto partnerių bendra nuomone, balsavimo būdu, buvo išrinkti 3 geriausi darbai. Lietuvių piešinys laimėjo 1-ąją vietą.

Į projekto veiklas įtraukti ir besimokantieji, kurie atskleidė savo idėjas apie aktyvų mokymą piešiniuose, dalyvavo diskusijose apie aktyvaus mokymo privalumus, išsakė savo nuomonę ir pageidavimus.


Taip pat vyko aktyvi kultūrinė programa: ekskursija po Trakus, aplankant Trakų pilį, plaukiojant laivu po Galvės ežerą, pažintinė ekskursija į Vilnių. Pirmąjį vakarą vyko tarptautinė vakarienė, kurios metu kiekviena šalis vaišino savo tradiciniais skanumynais.

Susitikimą vainikavo išvažiuojamoji tradicinė lietuviška vakarienė grojant muzikai.
Džiaugiamės galėdami pakviesti užsienio svečius į jaukų Lietuvos kampelį, pristatyti savo šalį ir tradicijas, o tuo pačiu galėdami pasidalinti patirtimi mokymo srityje.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Daugiau apie projektą