Inovatyvios virtualios aplinkos naudojimas streso prevencijai (POSITIVE)

Inovatyvios virtualios aplinkos naudojimas streso prevencijai (POSITIVE)

Inovatyvios virtualios aplinkos naudojimas streso prevencijai

Vidurinės mokyklos moksleivių streso tyrimai, parodė, kad per didelis stresas gali lemti didesnį mokinių psichologinių sutrikimų, tokių kaip depresija ir nervingumas paplitimą, taip pat sumažinti gebėjimą mokytis ir laikyti egzaminus, bei sąlygoti neigiamus mokymosi rezultatus (Kaplan, Liu ir Kaplan, 2005; Snehlata, 2017).

Nacionalinė Besivystančio Vaiko Mokslo Taryba (JAV) atskleidė, kad vaikystės ir paauglystės laikotarpiu vaikų organizme, su stresu padedančios susidoroti, neuronų jungtys yra plastiškos. Tačiau lėtinis stresas gali paveikti smegenis taip, kad susidūrus su grėsmėmis jos gali pernelyg stipriai reaguoti ar sulėtinti nusiraminimą. Taigi, per didelis patiriamas stresas gali sutrikdyti normalų smegenų vystymosi procesą ir padidinti ligų riziką net ir subrendus. Todėl labai svarbu tinkamai rūpintis streso mažinimu, patiriamo mokymosi metu. Taip pat svarbu padėti mokiniams atpažinti ir suvokti patiriamą stresą, padėti mokiniams įgyti įveikos mechanizmų, reikalingų stresui valdyti.

Mokiniai privalo mokėti  atpažinti stresą, ypač kai jis veikia neigiamai, kalbėtis apie tai ir prašyti specialistų pagalbos. Svarbu, kad mokiniai gebėtų apibūdinti kaip jaučiasi ir išmoktų nugalėti kliūtis, susijusias su stresinėmis situacijomis mokykloje.

Projekto trukmė: 2022-01-01 – 2023-12-31

Projekto Nr. 2021-1-PT01-KA220-SCH-000032534

Erasmus+ programa: KA220 – Bendradarbiavimo partnerystės mokyklų švietimo sistemoje

Tikslinės grupės: Vidurinio ugdymo mokytojai, mokiniai, tėvai.

Suinteresuotos šalys: Aukštosios mokyklos, profesinio rengimo centrai, mokytojai, švietimo specialistai, mokiniai, tėvai.

 

Tikslas: projekto „POSITIVE“ metu bus suprojektuota ir sukurta 3D virtualios realybės mokymosi aplinka. Kuriami žaidimo scenarijai, siekiant  įtraukti mokinius į veiklas, kurių metu bus padedama geriau pasirengti įvairioms stresą keliančioms situacijoms.

 

Uždaviniai:

  1. Didinti sąmoningumą mokyklos mokinių streso problemai spręsti, informuoti suinteresuotas šalis dėl šios problemos ir mokyti mokinius vystyti įveikos mechanizmus, padedančius susidoroti su stresu;

  2. Skatinti naujovišką ugdymą ir mokymo/si bei vertinimo metodus;

  3. Pagerinti mokinių mokymosi rezultatus;

  4. Padėti mokyklų pedagogams ir mokytojams kūrybiškai, bendradarbiaujant ir efektyviai naudoti skaitmenines technologijas;

  5. Paskatinti mokinius ieškoti pagalbos ir spręsti problemas susijusias su stresu, taip užkertant kelią rimtesnėms psichologinėms problemoms jiems užaugus;

  6. Pagerinti bendruomenės socialinę ir emocinę gerovę ir mokinio šeimos dinamiką;

 

Rezultatai:

R1: žaidimų scenarijai, mokomoji medžiaga prieinama 3D virtualios realybės mokymosi aplinkoje. Konkrečių streso šaltinių, ir veiklos, susijusios su stresu mokykloje bei žaidimo elementų, su kuriais mokiniai norėtų susidurti 3D virtualiame pasaulyje, nustatymas.

R2: 3D virtualios realybės mokymosi aplinka. Mokymosi aplinkos „Alfa“, „Beta“ versijų kūrimas ir galutinė projekto „POSITIVE“ versija (po „Alfa“, „Beta“ versijų testavimo ir turinio atnaujinimo). Žaidimų vartotojo instrukcijos sukūrimas, kur bus pateikiamos nuorodos kaip naršyti virtualioje aplinkoje ir pasiekti mokomąją medžiagą. Parodomuosiuose vaizdo įrašuose bus demonstruojamas virtualios aplinkos funkcionalumas ir žaidimų ypatybės.

R3: 3D virtualios realybės mokymosi aplinkos įgyvendinimas, apklausos rezultatai, dokumentai. Į dokumentus taip pat bus įtrauktos išanalizuotos ir su įgyvendinimo rezultatais susietos vartotojų apklausos apie virtualios aplinkos efektyvumą siekiant didinti mokinių suvokimą apie stresą. Įgyvendinimas bus pradėtas sukūrus „Alfa“ versiją, vėliau - „Beta“ versiją ir viskas bus užbaigta su galutine mokymosi aplinkos versija.

 

Projekto partneriai:

1. VŠĮ „eMundus“ (Lietuva)

2. „Mieutica Cooperativa de Ensino Superior, CRL“ (Portugalija)

3. Patrų universitetas (Graikija)

4. Arsakeio Licėjus Patras (Graikija)

5. „Agrupamento de Escolas de Rates(Portugalija)

6. „Colegio Loss Pinos - Los Pinos Educacion, S.L.(Ispanija)

 

Projekto tinklapis positivelearning.eu

Projekto lankstinukas