p.s. SMILE - ERASMUS+ Strateginė partnerystė Bendrojo ugdymo sektoriuje

p.s. SMILE - ERASMUS+ Strateginė partnerystė Bendrojo ugdymo sektoriuje

2019 rugsėjo 1d. startuoja tarptautinis Strateginių partnerysčių projektas inovacijoms ERASMUS+ KA2 bendrojo ugdymo sektoriuje 

Projekto pavadinimas: Socio-emotional Capacity Building in Primary Education" (p.s. SMILE) (liet. Socio-emocinių gebėjimų lavinimas pradinio ugdymo klasėse).

Projekto vykdymo laikotarpis: 2019 09 01 – 2022 08 31

Projekto numeris: 2019-1-LT01-KA201-060710

Projekto tikslas: skatinti socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymą pradinio ugdymo įstaigų bendruomenėse.

Projekto partnerystė:

  1. VšĮ „eMundus” (Lietuva)
  2. VšĮ Mano šeimos akademija (Lietuva)
  3. FOUNDATION FOR DEVELOPMENT OF THE CULTURAL BPOCS (CUBU Foundation) (Bulgarija)
  4. University of Padova (Italija)
  5. ASSOCIACAO PARA A RECUPERACAO DE CIDADAOS INADAPTADOS DA LOUSA (A.R.C.I.L) (Portugalija)
  6. ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIREIA FOUR ELEMENTS (Graikija)

Project's website: smile.emundus.eu